Basketball is emotie en passie. Basketball zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: basketball is leuk om te doen én om naar te kijken! De NBB vindt, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportkoepel NOC*NSF en de andere sportbonden, dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.

Samen met verenigingen zet de NBB zich in voor een sportomgeving waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het doel hiervan is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Het programma geeft onze vereniging de steun en tools om van een leuke vereniging naar een geweldige vereniging te gaan.

Lokomotief zet een aantal waarden centraal: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect (STAR). We voegen hier graag nog een hele belangrijke waarde toe aan dit rijtje: Plezier! Al deze waarden zullen een leidraad zijn om samen een nog leukere en gezellige verenging te vormen.

Gedragscode

Wij willen dat iedereen die bij Lokomotief komt, zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Dit streven is de reden dat we een gedragscode hebben opgesteld. Het naleven van deze gedragsregels is van groot belang voor ons als vereniging, we vinden het namelijk belangrijk om inclusief te denken en te handelen. Op het moment dat leden, vrijwilligers, coaches, trainers, bezoekers en anderen zich hier niet toe weten te verhouden dan zijn daar consequenties aan verbonden. De gedragscode kun je hier vinden! Meer documenten vind je op de pagina downloads van deze website.

Vertrouwenspersoon

Onderdeel van het VSK is de vertrouwenscontactpersoon. Bij Lokomotief is dit Petra Spittje. Meer weten over wat zij voor jou kan betekenen? Ze stelt zich hier voor.

Huishoudelijk reglement

In ons huishoudelijk reglement staat tevens beschreven welke afspraken er gelden binnen de vereniging. Het huishoudelijk reglement kun je hier downloaden.

Protocol (social) media en WhatsApp

Dit protocol dient ter ondersteuning van de algemene Lokomotief Gedragscode. Lokomotief wil een vereniging zijn waarin open en eerlijk gecommuniceerd wordt op een zorgvuldige, betrouwbare en respectvolle wijze. Als je iets met iemand wilt bespreken of iemand wilt aanspreken op een gebeurtenis doe je dat rechtstreeks en persoonlijk en niet via social media of WhatsApp-groepen.

Social media is een verzamelbegrip voor de online platformen waarop gebruikers de inhoud verzorgen. Centraal staat hierin de interactie en dialoog tussen de gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, podcastplatforms, websites en WhatsApp. Wanneer je gebruik maakt van (social) media in zaken die de vereniging betreffen, dan gelden de richtlijnen die genoemd zijn in het Protocol gebruik (social) media en WhatsApp.

Spelregelkennis

Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het VSK is het vergroten van de spelregelkennis bij leden, maar ook bij ouders en andere belangstellenden. Betere beheersing van de spelregels zal ook minder discussie, commentaar en kritiek zijn op en rond het basketbalveld opleveren. Kennis opfrissen en je spelregelbewijs halen doe je op de website van Basketball Masterz.

Wat betekent STAR voor Lokomotief?

Sportiviteit
 • Rekening houden met elkaar.
 • Medespelers aanmoedigen.
 • Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
 • Spelers, scheidsrechters, jury en toeschouwers bedanken na de wedstrijd.
Respect
 • Alleen positief aanmoedigen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag.
 • Een ander behandelen zoals jezelf ook behandeld wilt worden.
 • Waardering tonen voor de inzet van spelers/vrijwilligers.
 • Scheidsrechters zijn ook vrijwilligers.
Teamwork
 • De vereniging is van ons allemaal.
 • Samen zorgen voor een positieve sfeer.
 • Afspraken altijd nakomen.
 • Basketballen doe je niet alleen.
 • Samen uit, samen thuis.
Acceptatie
 • Iedereen is welkom.
 • Iedereen krijgt een gelijke kans.
 • Niet iedereen kan de beste zijn.
 • Fouten maken hoort er bij.
 • Beslissingen van begeleiders en scheidsrechters accepteren.
Plezier
 • Toeschouwers: kinderen spelen voor hun plezier.
 • Prestatie en plezier gaan prima samen.
 • Iedereen verdient aandacht.
 • Complimenten geven in plaats van kritiek, ook aan spelers en scheidsrechters.

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin