Wie zitten er in het bestuur?

Klik hier voor een overzicht van alle bestuursleden.

Hoe ziet het benoemingsschema van het bestuur eruit?

DAGELIJKS BESTUUR BENOEMINGSSCHEMA
Voorzitter juli 2023
Secretaris juli 2022
Penningmeester juli 2022
Wedstrijdzaken juli 2023
LEDEN VAN HET BESTUUR
Algemeen Bestuurslid (Kantine) juli 2023
Algemeen Bestuurslid juli 2022
Bestuurslid Technische Zaken juli 2023

Wie zitten er in een commissie?

Klik hier voor een overzicht van alle commissies.

Wat doet de technische commissie?

Deze commissie maakt en realiseert het (basketbal)technische beleid van de vereniging. In de praktijk betekent dat vaststellen van opleidingsplannen, indelen van de teams en bepalen van het niveau in de competitie, maken trainingsschema en werving en training coaches.

Wie neemt welk besluit?

In de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd welke organen welk besluit nemen. Voor de dagelijkse gang van zaken is neemt het bestuur de beslissingen om de dagelijkse zaken te regelen.

Belangrijke besluiten over de toekomst worden genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Beleidsplannen, het huishoudelijk reglement, maar ook hoogte van de contributie, de begroting en jaarrekeningen worden door de ALV vastgelegd. Het bestuur legt tijdens de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid.

Wat doet de barcommissie?

De barcommissie regelt de organisatie van de kantine. Dat betekent (gedeeltelijk samen met Badmintonclub Randstad) de inkopen doen, het barmenu samenstellen en de jaarlijkse grote schoonmaak regelen. Alle teams (of de ouders van jeugdspelers tot 18 jaar) verzorgen een bardienst na de eigen wedstrijd. De teammanager regelt wie er bar ‘draait’.
Vanzelfsprekend draait de barcommissie regelmatig ook zelf een bardienst, maar dat is zeker niet alleen voorbehouden aan de barcommissie.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die de kantine willen openen en sluiten (daarvoor hoef je niet in de barcommissie te zitten). Zie hiervoor ook onze vacatures!

Betalen in de kantine, PIN of contant?

Steeds minder mensen betalen contant en geld storten is duur. Daarom kan er in de kantine alleen worden gepind. Contant geld wordt dus niet meer geaccepteerd.

Wat doet een Vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van Loko is Petra Spittje. Meer weten over wat zij voor jou kan betekenen? Hier stelt zij zich voor.

Wat is een Huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen de vereniging. Je kunt het document hier downloaden.

Hoe word ik lid van Lokomotief?

Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden bij Lokomotief. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Kan ik komen kijken bij een training?

Beter nog, bij veel teams van Lokomotief mag je vrijblijvend 3x meetrainen. Stuur een bericht naar de technische commissie en zij verwijzen je door naar de juiste training.
Voor de eerste teams geldt dat hiervoor geselecteerd wordt; instroom gaat dan op uitnodiging. Ouders die willen kijken bij een training dienen dit eerst te overleggen met de trainer van de desbetreffende groep.

Vanaf welke leeftijd kan je meedoen?

Kinderen kunnen vanaf 6 jaar meedoen met U8. In dit team maken ze spelenderwijs kennis met basketbal. U8 speelt nog geen officiële competitie, maar we streven ernaar enkele wedstrijden of toernooien per seizoen te spelen.

Heb ik verplichtingen als lid van Lokomotief?

Lokomotief draait bijna volledig met hulp van vrijwilligers. Er wordt van leden verwacht dat ze meehelpen om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent in de praktijk dat je als lid verplicht bent om te tafelen (timen & scoren) of te fluiten bij thuiswedstrijden en dat je ook af en toe een bardienst draait. Voor de jeugdteams (tot U18) is de afspraak dat ouders de bardiensten invullen. Daarnaast wassen teamleden volgens schema de wedstrijdtenues. Dit schema wordt meestal door een teammanager bij aanvang van een seizoen vastgesteld. Maar geen zorgen, je bent echt niet meteen al je tijd kwijt aan Lokomotief!

Alle afspraken op een rij. 

Tot slot: we vinden het belangrijk dat iedereen zorg draagt voor een gezellig en veilig sportklimaat.
Respect voor elkaar, voor De Altis en de omgeving waarin de sporthal zich bevindt.

Heb ik verplichtingen als ouder/verzorger van een jeugdlid?

Ouders van jeugdleden worden gevraagd om hun steentje bij te dragen aan het soepel verlopen van de thuiswedstrijden. Dit houdt in dat ouders volgens schema zorgdragen voor het tafelen tijdens een thuiswedstrijd en af en toe (ook volgens schema) een bardienst verzorgen. Daarnaast wassen ouders/verzorgers volgens schema de wedstrijdtenues. Dit schema wordt meestal door een teammanager bij aanvang van een seizoen vastgesteld. Denk ook aan vervoer naar uitwedstrijden.

Alle afspraken op een rij. 

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Een adreswijziging kan doorgegeven worden door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie of door de adresgegevens te wijzigen in de app van Sportlink.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Uiterlijk 1 april dient het lidmaatschap voor het volgende seizoen opgezegd te worden. Je kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar zowel de ledenadministratie en de technische commissie. Vermeld in het bericht je naam, team en reden van opzegging.

Het lidmaatschap wordt voor een heel verenigingsjaar aangegaan en bij tussentijdse beëindiging wordt géén contributie teruggegeven.

Hoe zit het met de contributie?

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering. De kosten voor het huidig seizoen kan je hier terugvinden.

De inning van de contributie is uitbesteed aan Club Collect. Meer informatie over de manier waarop dit gebeurt is op de Club Collect pagina terug te vinden.

Kan ik een contributievergoeding krijgen van mijn zorgverzekering?

Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

Sommige zorgverzekeraars bieden vanuit een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding voor (een deel van) de verschuldigde sportcontributie van een sportvereniging die lid is van een bond die is aangesloten bij het NOC*NSF (zoals de Nederlandse Basketballbond). Voor zover wij weten geldt in ieder geval voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Doen jullie mee met de Ooievaarspas?

Zeker! Houders van een Ooievaarspas krijgen korting. Stuur een mail naar onze penningmeester om aan te geven dat je hier gebruik van wilt maken.

Informatie voor nieuwe jeugdleden (en ouders)

We hebben voor nieuwe jeugdleden een overzichtspagina gemaakt. Mocht je nog vragen hebben dan kan je altijd terecht bij de teammanager of de coach/trainer. Mis je iets op deze website, laat het ons dan vooral weten!

Wat is tafelen?

Met tafelen worden alle taken achter de jurytafel bedoeld en dat doe je 2 en soms met 3 personen, afhankelijk van de klasse waarin de wedstrijd gespeeld wordt. Er zijn dan ook verschillende functies te onderscheiden:

A. De scorer
De scorer legt het wedstrijdverloop vast. Dit betreft onder andere scores, persoonlijke fouten en time-outs. De registratie hiervan vindt plaats in Sportlink via het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) op de tablet.

B. De timer
Als timer ben je verantwoordelijk voor de tijdsaanduiding op het scorebord. Tevens houd je de stand en de time-outs op het scorebord bij en bedien je het (tijd)signaal, ook voor aanvang van de wedstrijd en de periodes. Bij wedstrijden op een hoger niveau houd je met een stopwatch de verstreken tijd van een time-out bij.

C. De “24 seconden waarnemer” (alleen landelijke divisies vanaf U14)
Tijdens wedstrijden mag een team 24 seconden over een aanval doen. Om dit bij te houden is de “24 seconden waarnemer” in het leven geroepen. Met een eigen “klok” als hulpmiddel geef je aan hoeveel tijd een team nog heeft om een aanval af te ronden. Bovengenoemde hulpmiddelen zijn altijd in de sporthal aanwezig en moeten ruim voor aanvang van de wedstrijd klaarliggen.

Voor iedereen die achter de tafel zit geldt:
Om beide teams te laten weten dat je onpartijdig bent, juich je niet bij een score en zit je niet te kletsen. Probeer je niet te laten afleiden door anderen en zet je telefoon stil (bij voorkeur in je tas). Blijf betrokken bij de wedstrijd, zodat de kans op fouten minimaal wordt. 

Als je bent ingedeeld om te tafelen maar het nog niet eerder hebt gedaan, is het handig om je even voor te bereiden!
Om je hierbij te helpen hebben we een overzichtelijk document gemaakt, dat je hier kunt downloaden “Instructies Tafelen“.

Alle spelende leden, dan wel hun ouders, dienen deze taken bij toerbeurt uit te voeren. De vereniging maakt hiervoor een een TFS (Timen, Fluiten en Scoren)-schema: TFS schema

Wat is fluiten?

Met fluiten wordt bedoeld dat je als scheidsrechter een wedstrijd leidt. Voor een gedeelte van de thuiswedstrijden dienen we zelf scheidsrechters beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt door de vereniging een schema gemaakt.
Iedereen vanaf U16 krijgt hiervoor een (verplichte) scheidsrechter training.

Vind je het fluiten van wedstrijden leuk?
Lokomotief is altijd op zoek naar scheidsrechters die namens Lokomotief wedstrijden leiden. Interesse? Stuur een bericht naar de scheidsrechterscoördinator.

Hoe weet ik wanneer ik ben ingedeeld voor een TFS dienst?

Jouw taken kun je terugvinden in de NBB app, onder Persoonlijk -> Programma. Oudertaken zijn door de teammanager bekend gemaakt.
Op dit moment staat ook nog het TFS-schema online, dit is HIER te vinden.

Wat moet ik doen tijdens een bardienst?

Elk team dat thuis speelt heeft na de eigen wedstrijd bardienst. Voor teams U16 en jonger draaien de ouders deze bardiensten. Teamleden van U18 en ouder mogen zelf bardiensten draaien. Afspraak is dat spelers van U18 altijd onder begeleiding staan van een ouder. De teammanager maakt het bardienstschema.
De bardiensten duren over het algemeen 2 uur. In een enkele situatie kan het voorkomen dat de bardienst wat langer duurt omdat de wedstrijd uitloopt.

Klik hier voor het barschema.

Er is meestal wel iemand aanwezig die uitleg kan geven over de bardienst.

Hoe meld ik mij af voor een ingeplande tafel, scoren, fluit of bardienst?

Het is niet mogelijk je af te melden bij de TFS-commissie. Onderling ruilen is wel mogelijk mits je er rekening mee houdt, dat sommige wedstrijden door één of twee scheidsrechters met een E-diploma moeten worden gefloten! Deze wedstrijden staan in het schema met een (E-) achter de naam van de scheidsrechter.

Lees vooral ook even de TFS werkinstructie!

TFS-Boete-Systeem ziet er als volgt uit:

 • 1e keer niet opkomen dagen = € 10 boete;
 • 2e keer niet opkomen dagen = € 15 boete + 1 wedstrijd schorsing;
 • 3e keer niet opkomen dagen = € 15 boete + 2 wedstrijd schorsing + aanvulling borg;
 • 4e keer niet opkomen dagen betekent een automatische beeindiging van je lidmaatschap.

De vergoedingen (die je krijgt als je een taak overneemt van iemand die niet komt opdagen) zijn ook aangepast:

 • tafelen € 7,50 vergoeding
 • fluiten € 10 vergoeding

Ik wil graag wat doen voor de club. Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?

Lokomotief draait volledig op vrijwilligers, wij kunnen alle hulp gebruiken. Voor openstaande vacatures KLIK hier.

Alle ideeën en input zijn welkom. Mocht je aan de slag willen als vrijwilliger laat het dan weten door een e-mail te sturen aan secretaris@lokomotief-rijswijk.nl

Wat is een Trainingsweekend?

Lokomotief organiseert bij de start van het nieuwe seizoen een trainingsweekend voor alle jeugdteams van Loko U10 t/m U24, D1 en H1.

In dit weekend wordt er veel gebasketbald om iedereen zo snel mogelijk getraind en scherp te krijgen voor de start van de competitie. Dit weekend is ook belangrijk voor de teambuilding, het clubgevoel en voor de selectie van de eerste en tweede teams.

We houden je hierover op de hoogte via de teammanagers en de nieuwsbrief (aanmelden via de homepage, onderaan de pagina).

Wat is "Runners Up"?

Bij Lokomotief staat het Paasweekend ieder jaar in het teken van het Runners Up toernooi. Op Goede Vrijdag gaan we van start met een weekend vol sportieve en gezellige activiteiten voor jong en oud:

 • clinic & bingo voor de jeugd
 • Ouder Kind Toernooi
 • Pokeravond
 • Dames 1  toernooi
 • Heren 1 toernooi
 • Runners Up Party
 • en meer….

Wanneer is het Loko Camp?

Ongeveer 2 à 3 weken vóór de zomervakantie organiseren we voor de jeugd vanaf U12 het zogenaamde ‘Loko Camp’, een gezellig basketbal weekend in Den Haag. We houden je hierover op de hoogte via de teammanagers en de nieuwsbrief (aanmelden via de homepage, onderaan de pagina).

Wat is de Limfjords Cup - Denemarken?

Traditiegetrouw vertrekken ieder jaar teams van Lokomotief tussen kerst en oud en nieuw richting Denemarken om deel te nemen aan een groot internationaal jeugdtoernooi in Denemarken: de Limfjords Cup.

In het plaatsje Lemvig in de regio Midden-Jutland organiseert de gelijknamige basketbalvereniging dit toernooi ieder jaar. Er nemen jaarlijks zo’n 1500 spelers deel, afkomstig van basketbalclubs uit vooral Denemarken, Zweden, Duitsland, België, Nederland en enkele Oost-Europese landen. Het toernooi is het grootste basketbalevenement voor jeugdspelers in Denemarken.

Wanneer zijn er wedstrijden?

Er wordt bijna ieder weekend gespeeld. Het wedstrijdschema is hier terug te vinden. Het schema is ook terug te vinden in de Sportlink app.

Wanneer zijn er trainingen?

Het trainingsschema is hier terug te vinden.

Waar wordt er getraind?

Op het moment wordt er getraind in Sporthal De Altis, Sporthal Het Zandje en Sportcampus Zuiderpark.

 • Sporthal De Altis
  De Bruyn Kopsstraat 1
  2282 EC Rijswijk
 • Sporthal Het Zandje
  Schimmelweg 202
  2524 XK Den Haag
 • Sportcampus Zuiderpark
  Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
  2533 SR Den Haag

Hoe meld ik mij af voor een training of wedstrijd?

In het begin van het seizoen worden daar afspraken over gemaakt met de trainer/coach. Afmelden moet in ieder geval ruim op tijd gebeuren.

Wat voor kleding moet ik dragen tijdens een training of wedstrijd?

Er zijn geen specifieke kledingeisen voor de trainingen, een t-shirt en korte broek voldoen prima. Goede zaalschoenen (het liefst basketbalschoenen) zijn wel belangrijk.

Wedstrijden worden gespeeld in Lokomotief tenue, ieder team beschikt over een eigen set tenues. Hierbij dien je zelf voor witte, rode of zwarte sokken te zorgen.

De kleuren van het Lokomotief tenue zijn rood (shorts) en wit (shirt).

Met welke maat bal wordt er gespeeld bij de jeugd?

Bij U8 t/m U12 wordt er met maat 5 gespeeld.

Moet ik een eigen bal meenemen naar de training?

Bij U8 is een eigen bal niet verplicht. Vanaf U10 wordt verwacht dat je een eigen bal meeneemt naar iedere training.

Hoe ziet het selectiebeleid er uit?

Basketballen bij Lokomotief betekent de ruimte krijgen om je te ontwikkelen op verschillende niveaus. Leren is hierbij de leidraad en de prestaties komen dan meestal vanzelf. 

Lees hier verder.

Wat zijn de spelregels?

De basketballers zelf beheersen de regels, maar voor ouders is het natuurlijk ook reuze handig de regels te kennen. Basketball Masterz is de officiële spelregelsite van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Op Basketball Masterz vind je de spelregels van basketbal in heldere taal. Je vindt er uitleg over de twintig belangrijkste spelsituaties, je kunt er oefentoetsen maken en je ziet veel herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.

Samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis.

Ik heb een D-fout gekregen! Wat nu?

Je kan om verschillende redenen in een wedstrijd  als speler of coach een diskwalificerende fout (D-fout) krijgen van de scheidsrechter. Je kan een directe D-fout  krijgen, voor bijvoorbeeld bij fysiek geweld. Je kan ook gediskwalificeerd worden doordat je twee technische of twee onsportieve fouten hebt gekregen. In dat geval word je uitgesloten voor de rest van de wedstrijd; er volgt niet standaard een tuchtzaak.

Maar als je een D-fout krijgt als speler of coach, of als je er een geeft als scheidsrechter, wat moet je dan eigenlijk doen? Dat staat in het reglement tucht- en geschillenrechtspraak, maar dat leest voor de meesten niet zo prettig. Daarom is er nu het document ‘Een D-fout! Wat nu?’ waarin in heldere taal staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het krijgen/geven van een D-fout.

Bij Lokomotief willen we samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en respect bevorderen, het NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis.

Wat is Sportlink en hoe werkt het?

Lokomotief maakt gebruik van de Sportlink-app Basketball.nl. In de app worden alle wedstrijden, uitslagen en teams bijgehouden. Meer uitleg is te vinden op de website van Sportlink.  Als lid van Lokomotief kan je inloggen met het e-mailadres dat bij onze ledenadministratie bekend is. Niet-leden kunnen de app als ‘Toeschouwer’ gebruiken.

Basketball camps

Naast het jaarlijkse Loko Camp worden er door heel het land diverse basketballcamps georganiseerd. Hieronder links naar een aantal camps. Mis je er een eentje? Laat het ons weten! 

Marlous Nieuwveen – Leiden

Big Shots – diverse locaties

Arvin Slagter All-Star camp – Gouda

Henk Pieterse Big Day 

Hoe werkt betalen?

Betalen gebeurt via een betaalverzoek met Tikkie. Na betaling maken we jouw bestelling in orde.

Wat gebeurt er met de opbrengsten?

Ieder jaar gaan de opbrengsten van de webshop naar een van tevoren vastgelegd doel binnen de vereniging.

In 2020/2021 is het doel om materialen voor trainers en coaches aan te schaffen.

Mag ik het logo van Lokomotief gebruiken?

Het logo van Lokomotief mag alleen worden gebruikt na instemming van het bestuur. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om het te gebruiken op jouw eigen social media of het te laten drukken op zelf ontworpen artikelen (zie ook Protocol Social Media en WhatsApp). Heb je leuke ideeën voor bijvoorbeeld nieuwe merchandise items, dan horen we dat natuurlijk graag!

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin