Basketballen bij Lokomotief betekent de ruimte krijgen om je te ontwikkelen op verschillende niveaus. Leren is hierbij de leidraad en de prestaties komen dan meestal vanzelf.

We streven ernaar om een jeugdopleiding van zeer hoge kwaliteit aan te bieden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuis voelt. Om dit te bereiken hebben we ervoor gekozen om zowel prestatie en recreatie binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beide niet zonder elkaar. De eerste teams  (selectieteams) van zowel de jeugd als senioren zijn nadrukkelijk prestatieteams, bij alle andere teams is het mogelijk dat het meer recreatieve aspect en leren de boventoon voert.

Het streven is om de selectieteams van Lokomotief in de landelijke divisies te laten spelen binnen een sportief, veilig, sociaal en pedagogisch verantwoord klimaat. We zijn ervan overtuigd dat alleen binnen een dergelijk klimaat spelers zich het beste verder kunnen ontwikkelen (beter worden).

Bij de ontwikkeling van een speler hoort ook dat hij/zij speelt in een team van juist niveau. Voor de 1 is dat een team met juist veel uitdaging en een onderdeel van de ontwikkeling is geconfronteerd worden met het selectieproces. De ander heeft juist een team nodig met minder ambities, waar ruimte is om te leren. Aan de TC is dan ook nog de taak om al die individuele ontwikkelingen samen te stellen tot teams. Keuzes zijn hierbij onvermijdelijk waarbij keuzes ten gunste van de teams, niet altijd overeen hoeven te komen met een individueel belang.

Het selectieproces

Selecteren vindt eigenlijk het hele jaar door plaats. Al aan het eind van elk seizoen gaan de trainers, coaches en TC  aan de slag met de voorbereidingen voor indelingen van de teams voor het nieuwe seizoen, omdat dit het moment is waarop wijzigingen plaatsvinden: nieuwe teams moeten opgegeven worden voor de nieuwe competities, spelers schuiven een leeftijdsgroep door en we hebben te maken met vertrekkende en nieuwe spelers.

Elk jaar moeten alle basketbalverenigingen voor 1 mei de teams voor het volgende seizoen opgeven. Op dat moment wordt dus feitelijk bepaald welke ruimte er is voor spelers en waar de vereniging behoefte aan heeft.  Vervolgens is het de taak van de TC om de teams gevuld te krijgen.

Dit betekent dat niet alleen voor spelers, maar ook voor trainer/coaches en TC de selectie een spannende periode is. Tussen het einde van de zomervakantie (school) en de start van het seizoen zijn er maar enkele weken om de definitieve selectie te maken en de teams klaar te stomen voor de competitie. Om dit zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid te laten verlopen worden de volgende stappen gevolgd:

 • Voor een aantal teams worden aan het eind van het seizoen  selectietrainingen gehouden. Dit omdat het aanbod van spelers mogelijk groot is, dan wel dat op trainers/coaches op zoek zijn naar specifieke kwaliteiten. Voor deze teams geldt dat in ieder geval voor de zomer een voorselectie van spelers bekend gemaakt wordt.
 • Voor de overige teams geldt dat op basis van leeftijd en verwachte persoonlijke ontwikkeling een voorlopige teamindeling wordt gemaakt. Deze heeft vooral tot doel om te zien of verwacht mag worden dat er knelpunten ontstaan. Deze kunnen divers zijn en hierbij is maatwerk geboden. De ene keer moet actie ondernomen worden om een bepaald team gevuld te krijgen. De andere keer moeten individuele spelers net dat stapje extra doen om een plek te krijgen of teleurgesteld worden omdat voorzien wordt dat zij niet de door hen gewenste plek gaan krijgen. Het streven is dat door de beoogde coaches met hen die dat betreffen gesproken wordt. Dit blijft lastig, want in de zomer kan er nog van alles gebeuren, waardoor bij de definitieve selectie het plaatje toch weer anders wordt. Lokomotief vindt het ook in de ontwikkeling van een speler passen dat al vanaf jonge leeftijd  met hem/haar zelf over de selectie wordt gesproken. Bij onduidelijkheden kunnen zij uiteraard een toelichting krijgen van de coach.
 • Voor alle teams die meedoen aan het trainingsweekend aan het begin van seizoen, geldt dat dit de definitieve toets is om tot teams te komen. Iedere trainer/coach stelt een (voorlopige) selectielijst samen die wordt voorgelegd aan de TC.
 • De TC neemt alle lijsten door en bij twijfel wordt dit met de betreffende trainer/coach besproken en eventueel in overleg aangepast.
 • Als coaches en TC het eens zijn, kunnen de selecties worden gecommuniceerd.

Beoordelingscriteria en -kenmerken

Bij het beoordelen van een speler wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria. Uiteraard zijn deze criteria afhankelijk van o.a. de leeftijdscategorie waarbinnen geselecteerd gaat worden. Naast de basketbalkwaliteiten wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het gedrag van een speler bij zaken als:

 • gedrag tijdens trainingen ( bijv. openstaan voor feedback, progressie op verbeterpunten)
 • trainingsopkomst
 • inzet bij trainingen & wedstrijden
 • omgang winst & verlies
 • reactie op beslissingen van trainers/coaches en scheidsrechters
 • respect voor de tegenstander

Selectie, bankspelers en trainen

Het eindigt niet met het samenstellen van een selectie voor de competitie. Tevens moet vastgesteld worden, waar spelers meetrainen en/of ze gaan spelen in een tweede team. Enkele overwegingen die hierbij komen kijken:

 • Het kan voorkomen dat spelers uit een groep die al langer samen spelen elders ingedeeld worden. Dan wel omdat  dat beter voor de speler is, dan wel dat de vereniging bepaalde spelers in een team nodig heeft.
 • Voor spelers kan het goed zijn om eerst een jaar mee trainen op een hoger niveau en pas een volgend seizoen ook daar te gaan spelen. Ervaring leert dat zowel spelen als trainen op een hoger niveau frustrerend kan werken. Het kan ook zo zijn dat er wel ruimte is op de training, maar dat er geen ruimte is om te spelen.
 • Spelers die geselecteerd zijn voor een 1e team, kunnen ook opgegeven worden bij een 2e team. Dit is omdat het team wellicht deze kwaliteiten nodig heeft, dan wel dat er een tekort is waardoor een team niet meer kan functioneren. Het is voor een speler sowieso goed om op verschillende niveaus te spelen/trainen. Inschrijving bij het jongste, dan wel laagst ingedeelde team is nodig om binnen de regels van de basketballbond te blijven.
 • Spelers die gevraagd worden om naast het 2e team ook in het 1e team structureel dan wel af en toe, mee te doen, kunnen in principe niet kiezen voor alleen het 1e team, als dubbel spelen trainen om wat voor reden niet mogelijk is.
 • Eerder gesteld dat het hele jaar door spelers en teams gevolgd worden. De TC  bezoekt regelmatig wedstrijden om de ontwikkelingen te volgen. Ook bij bepaalde knelpunten worden trainingen en wedstrijden extra bezocht. Bepaalde conclusies worden dan ook nooit op grond van incidenten getrokken.

Alhoewel het streven is om het selectieproces voor iedereen naar tevredenheid te laten verlopen, kan het zo zijn dat dat niet geheel lukt. Het staat spelers/ouders vrij om naar onze overwegingen te vragen. Om dat zorgvuldig te laten verlopen zijn  we de onderstaande volgorde van aanspreekpunten overeengekomen:

 1. gesprek met de coach
 2. (als bovenstaande niet tot een bevredigend antwoord leidde) gesprek met TC
 3. (als bovenstaande niet tot een bevredigend antwoord leidde) knelpunt aankaarten bij het bestuur.

Belangrijk is ook om bij onduidelijkheden deze lijn te volgen en niet af te gaan op mededelingen van andere spelers of ouders; vaak leidt een toelichting van de coach al tot een passend antwoord.  

De TC neemt op basis van afweging van alle bovengenoemde belangen een besluit, in overleg met de betreffende trainer/coach. De afgelopen jaren hebben we met de 1e en 2e teams prachtige sportieve resultaten bereikt. Wij zijn van mening dat we dit kunnen voortzetten middels dit selectiebeleid en een fantastisch team aan vrijwilligers!

Vrijwilligers gezocht!

Naast de verplichte taken die verbonden zijn aan het lidmaatschap, zijn we bij Lokomotief altijd op zoek naar mensen die op vrijwillige basis de vereniging willen helpen. Dit kan op vaste of incidentele basis. Extra (gediplomeerde) scheidsrechters zijn altijd welkom. Verder is extra hulp nodig bij de bardiensten (doordeweeks en openen in het weekend), hebben de teams begeleiding nodig en zijn er diverse kaderfuncties, waar zowel wel en geen basketbalkennis voor nodig is. Openstaande functies zijn te vinden onder de pagina vacatures.  Mocht je zelf ideeën hebben over hoe jij Lokomotief kunt ondersteunen, neem dan vooral even contact met het bestuur op!

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin