Verslag ALV: financiële zorgen

Dinsdag 4 juli was de jaarlijkse, dit jaar goedbezochte, Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stonden een paar belangrijke besluiten, want na jarenlange positieve financiële resultaten, is afgelopen jaar slecht verlopen.

Een lid verwoorde het treffend: “de club is blut” en zo is het inderdaad. Na een aantal goede discussies zijn uiteindelijk aantal voorstellen aangenomen om de club weer financieel gezond te krijgen, ook in de wetenschap dat alle prijzen stijgen (de zaalhuur bijvoorbeeld 3% tot 5%).

Besluiten
Met ingang van volgend seizoen zijn de volgende veranderingen besloten:

  • Alle contributies worden met 7,5% verhoogd
  • De toeslagen voor landelijk spelende teams gaan van € 60 naar € 80 en van €120 naar € 160;
  • Leden die structureel “banken” of meetrainen in een landelijk team, betalen ook de landelijke toeslag.
  • Om de reserves aan te vullen betaalt ieder lid eenmalig € 7,50
  • De kledingbijdrage gaat van € 17,50 naar € 20,00
  • De kantineprijzen worden met 5% tot 10% verhoogd
  • Voor teams die 1x trainen en spelen komt er een recreantencategorie, waar de contributie 10% lager is dan de standaard seniorencontributie.

Kosten en sponsoring
Het bestuur en de ALV beseffen zich terdege dat het forse een lastenverzwaring is (na jarenlang praktisch de nullijn te kunnen volgen), maar kosten nemen toe en met name de sponsorinkomsten blijken na Corona structureel terug te lopen. Over deze laatste inkomstenpost is lang gesproken, omdat het bestuur desondanks een behoorlijke opbrengst verwacht. Gesproken is om deze te verlagen, maar de directe consequentie is dat de contributie nog verder omhoog zou moeten. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om zich heen te kijken naar potentiële sponsoren. Uiteindelijk kreeg de begroting steun van de meerderheid van de leden, met de opdracht om in december een ALV bijeen te roepen, om te kijken of de verwachtingen uitkomen, dan wel dat bijgestuurd moet worden.

Huishoudelijk Reglement
Een maatregel van andere orde, waar ook een goede discussie over is gevoerd, betreft de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het gaat dan om de vereisten voor leden aangaande de scheidsrechtersdiploma’s. Deze zijn weer in lijn met de bondseisen en het bestuur heeft de mogelijkheid gekregen om voor de BS3-opleiding leden aan te wijzen. Een nadrukkelijke opdracht van de ALV is om de wijze van aanwijzen wel nader uit te werken.

Afscheid en benoeming bestuursleden
Afscheid is genomen van drie bestuursleden: Ozgur Sahin, Jenneke van den Berg traden terug en werden bedankt voor hun diensten. Tussentijds was Suzanne Pape-Arkesteijn al teruggetreden. Timo Vedder en Esther Duurkoop waren aftredend, maar zijn herkozen. Gelukkig konden ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomd worden:

  • Joey Eygenraam; als algemeen bestuurslid gaat hij zich focussen op de sponsoring en communicatie.
  • Elvis Pinto Texeira; is ook algemeen bestuurslid en gaat onder andere werken aan de identiteit van Lokomotief en een impuls van toernooien in eigen huis – te beginnen met een peanuttoernooi dit najaar.
  • Frank Limburg; is de nieuwe wedstrijdsecretaris en gaat vanuit het bestuur het wedstrijdsecretariaat ondersteunen.

Voorzitter gezocht
Het aftreden van Jenneke betekent dat de functie van voorzitter vacant is en iedereen wordt opgeroepen uit te kijken naar mogelijke kandidaten. Totdat er nieuwe voorzitter is zal het bestuur één van de zittende leden als ad interim voorzitter benoemen.

Na een bewogen vergadering is nog even gezellig nagepraat over de mooie plannen voor komend seizoen.

 

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.