Er is meer nieuws te melden over de nieuwe sporthal!  

De aannemer sportcomplex bekend, de volgende stap naar realisatie.
Deze week maakte de gemeente Rijswijk bekend welke partij het nieuwe sportcomplex gaat bouwen: Olco Holland Bouw heeft de beste aanbieding gedaan.

De impressie hieronder van de zaal betreft de nieuwe hal bestemd voor de volleybalvereniging, niet de hal voor Lokomotief. De afbeeldingen zijn nog voorlopige ontwerpen, de verdere (detail)uitwerking zal nu van start gaan. Het resultaat daarvan is een definitief ontwerp op basis waarvan de benodigde vergunningen kunnen worden verleend. De start van de bouw staat gepland voor het einde van dit jaar; het gehele complex zal (als alles goed verloopt) uiterlijk in het voorjaar van 2021 opgeleverd worden.

Met de opdrachtverlening aan Olco Holland Bouw is een belangrijke stap gezet en komt de realisatie van de nieuwe hal dus weer een stap dichterbij; het ontwerp belooft een mooie plek voor de sport in Rijswijk te worden! Voor Lokomotief betekent dat met dit ontwerp alle functies (sporthal, kleedkamers, tribunes en kantine) dicht elkaar zitten. De zaal zelf zal bestaan uit drie trainingsvelden (te verdelen in twee volledige wedstrijdvelden en een centercourt). Verder behouden we ook (samen met Randstad) onze eigen kantine, naast een aparte kantine voor Inter Rijswijk.

Komende tijd gaan de aannemer, de gemeente en de verenigingen verder het ontwerp concretiseren en optimaliseren. Voor Lokomotief zal de aandacht uitgaan naar de diverse mogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van de tribunes, de uitstraling van de sporthal en de interne routing. Tot slot moet bekeken worden hoe ook de nieuwe kantine weer ons verenigingshuis kan worden. In de tussentijd zal ook met de gemeente een gebruikersoverleg worden opgestart om het toekomstige gebruik (en bijbehorende huurtarieven) met elkaar te regelen.

Onze penningmeester Arend-Jan heeft – gewapend met alle verzamelde input vanuit o.a. de TC en barcommissie – alle mogelijke overleggen van de gemeente bezocht om zich hard te maken voor een sporthal die het beste bij onze wensen aansluit (uiteraard binnen het door de gemeente gestelde budget). Het bestuur heeft er vertrouwen in dat het een mooi resultaat gaat worden!

Ben je nog nieuwsgieriger geworden? Stuur dan een mailtje naar Arend-Jan van der Lely