Bericht van de NBB: Komend weekend geen competitie voor teams uit Noord-Brabant vanwege coronavirus

 

Bericht 12 maart 2020

Geen wedstrijden t/m 31 maart 2020

Bericht 11 maart 2020

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders worden opgeroepen ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies luidde: ‘Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.’ Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Daarom heeft de NBB besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging in elk geval af te gelasten tot en met zondag 15 maart.

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Loko nieuwsbrief

Overige wedstrijden gaan door

Op dit moment is er echter geen reden om andere basketbalwedstrijden of -evenementen af te gelasten. Iedereen die geen klachten heeft en niet uitkomt voor een vereniging uit Noord-Brabant kan de komende dagen gewoon deelnemen aan basketbalwedstrijden en -trainingen in Nederland. De NBB gaat er op basis van de informatie en adviezen van het RIVM van uit dat samen sporten, mits met aandacht voor extra hygiëne, binnen de richtlijnen, adviezen en oproepen van de gezondheidsautoriteiten valt. De NBB vindt het daarbij zeer belangrijk te benadrukken dat alle basketballers en fans de adviezen met betrekking tot de basishygiëne (RIVM) en de sport specifieke adviezen (NBB) hieronder goed doornemen. Mocht een vereniging of team desondanks besluiten niet te willen spelen, verzoekt de NBB hen dit zo spoedig mogelijk te melden aan de competitieleider, de aanschrijver van de scheidsrechters (indien relevant voor de betreffende wedstrijd) en de tegenstander. De NBB kan er dan voor zorgen dat alle wedstrijden die doorgang vinden, met voldoende scheidsrechters zijn bemenst.

Scheidsrechters

Het advies voor alle teams uit Noord-Brabant geldt eveneens voor alle scheidsrechters uit Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat alle scheidsrechters die staan aangeschreven voor een wedstrijd buiten Noord-Brabant, tussen niet-Brabantse teams, dit weekend niet worden ingezet. Zij worden vervangen door collega’s uit andere provincies.

Basishygiëne

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Basketbal specifieke hygiëne zaken

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseert de NBB de line up voor en na de wedstrijd te vermijden, alsmede high fives met teamgenoten en coaches. Wens de tegenstander en de scheidsrechters mondeling een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop eveneens mondeling. Daarnaast adviseert de NBB alleen de eigen bidon of waterfles te gebruiken. Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen fluitje. Het is verstandig om voor en na de wedstrijd de handen goed te wassen en ook gedurende de wedstrijd de adviezen van het RIVM op te volgen, zodat een eventuele verspreiding wordt geminimaliseerd. De kans dat het virus wordt overgedragen tijdens een basketbalwedstrijd, via fysiek contact of contact met de bal, is zeer klein en met deze maatregelen draagt iedereen bij aan het voorkomen van verdere verspreiding.

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus lees je op de sites van het RIVM en van NOC*NSF. De laatste stand van zaken met betrekking tot de basketbalcompetitie in Nederland lees je op http://www.basketball.nl/coronavirus.