Vanuit het bestuur: uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Ook meer weten over het reilen en zeilen van Lokomotief? Benieuwd naar wat er is besloten rondom de contributieweergave? Of wie er aftreden en worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden? Kom naar de ALV!

Datum: zaterdag 2 juli 2022
Locatie: De Altis (kantine)
Aanvang: 19:30 uur

POLL: Ben jij ook bij de ALV?
We horen het graag!   Vul de POLL in!

Voorlopige agenda:

  • Opening vergadering & vaststellen agenda
  • Mededelingen & ingezonden stukken
  • Vaststellen notulen ALV 10 juli 2021
  • Korte terugblik seizoen 2021-2022
  • Vaststelling winst- en verliesrekening 2020 – 2021
  • Korting contributie 2021 – 2022
  • Begroting en contributie 2022 – 2023
  • (Her)verkiezing bestuursleden
  • Rondvraag

Wist je dat…
ook leden een onderwerp op de ALV-agenda kunnen laten plaatsen? We horen graag wat je zou willen bespreken! Stuur jouw voorstel uiterlijk 1 week voor de vergadering in een mailtje naar de secretaris van de ALV. Zoals je waarschijnlijk begrijpt zijn niet alle onderwerpen geschikt voor een ALV en daarom zullen we jouw voorstel eerst intern even bespreken. Je ontvangt daarover terugkoppeling van ons.

Wil je graag de uitgebreide agenda of overige stukken ontvangen? Ook die kun je opvragen op het bovengenoemde e-mailadres. We zullen ze je sturen zodra ze compleet zijn.

We zien je graag op 2 juli bij de ALV!
Houd dit nieuwsbericht in de gaten voor updates.

Het bestuur