Ook meer weten over het reilen en zeilen van Lokomotief? Kom naar de ALV!

Datum: maandag 9 juli 2018
Locatie: kantine van de Van Zweedenzaal
Aanvang: 19:30 uur

Voorlopige agenda:

 1. Opening vergadering
 2. Verslag ALV 9 februari 2018
 3. Korte toelichting seizoen 2017 – 2018
 4. Contributie 2018 – 2019
 5. Begroting 2018 – 2019
 6. (her)verkiezing bestuursleden
 7. Stand van zaken nieuwe sporthal
 8. Huishoudelijk Reglement
 9. Terugkoppeling actiepunten enquête
 10. Vacatures
 11. Rondvraag

Wil je graag de uitgebreide agenda of overige (concept)stukken ontvangen? Of wil je een agendapunt toevoegen? Stuur dan uiterlijk 1 dag voor de vergadering een mailtje naar Valerie.