COVID-19 TRAININGS PROTOCOL
DEN HAAG / Ypenburg

Groep: Mu16/18, Vu16, Vu18, MU18 en Mu20
Trainer(s): Per team aparte coach
Coördinator: Arend-Jan vd Lely (Bestuur Lokomotief) voor de club, per team een aparte coordinator.
Locatie: Lyceum Ypenburg, Laan van Kans 3, Den Haag
Tijden: Dinsdag en donderdag 16:00-17:30 uur en zaterdag van 14:00-19:00 uur

Locatie toegang

Naast Ypenburg Lyceum bevindt zich een buitensportplaats die ruimte biedt aan 2 grote basketbalvelden met 6 baskets totaal. De locatie ruim opgezet en moet via een hekje betreden worden. Parkeergelegenheid ligt naast de locatie en met ruim 100 plekken voldoende ruimte.

Toegang gaat via hek dat toegang biedt. De coördinator vangt daar de kinderen op en vraagt de ouders weg te gaan. Vanwege de ruimte opzet van het veld is er genoeg ruimte om de groepen tijdens overdracht training te splitsen. De groep die klaar is kan via de andere kant het veld verlaten en zo komen ze niet met elkaar in aanraking.

Regels voor de deelnemers

 • Reis alleen of kom met 1 persoon uit huishouden.
 • Kom in sportkleding naar de locatie.
 • Was je handen met desinfectant/handgel voor en na de training (staan zichtbaar op de tafels bij de entree van het veld).
 • We nemen 5 minuten overgang tussen de groepen. Kijkend naar de breedte van de locatie (ruim 30 meter) worden de kinderen in groepen door de coördinatoren ruim uit elkaar gehouden. Omdat er diverse hekken zijn wordt het makkelijk de groepen goed te scheiden.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar tijdens de training.
 • Niet meer dan 6 personen per basket (totaal staan er 2 baskets, waarbij e een extra 2 portable baskets vanuit de VZZ naar de locatie brengen, is slechts 20m) daarnaast delen we het veld in dat er 6 zones ontstaan waar de jongere jeugd andere oefeningen kunnen doen. 
 • Gebruik alleen je eigen bal.
 • Ga alleen achter je eigen bal aan.
 • Gebruik alleen je eigen bidon.
 • Geen high fives, geen handen schudden.
 • Vertrek direct na afloop van training.
 • Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig
 • Neem alle bovenstaande regels serieus!

Regels voor de Ouders

 • Neem kennis van de spelregels en veiligheidsvoorschriften via de website van Lokomotief en leef ze na.
 • Informeer uw kinderen over de regels en veiligheidsvoorschriften en wijs ze er op dat ze regels dienen na te leven. 
 • Zorg dat u bereikbaar bent middels een 06-nummer. 
 • Reis alleen met uw kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden.
 • Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie. 
 • U heeft geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van uw kind(eren).
 • U komt niet eerder dan 10 minuten voor aanvang op de locatie en doet daar direct overdracht met de coördinator van het team.
 • U volgt altijd de aanwijzingen op van de coördinator en of de trainer van Lokomotief die ter plaatse zijn.
 • Er is een toilet aanwezig, maar daar willen we liever geen gebruik van maken. Laat uw kind(eren) vooraf thuis naar toilet gaan en laat ze daarna hun handen wassen.
 • Breng de kinderen niet als:
  • uw kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • iemand in/uit uw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • iemand in/uit uw huishouden positief getest is op het coronavirus.

Regels voor de Begeleiding / Technische Commissie

 • Aanwezig met minimaal 2 mensen, een coach en 1 iemand die pertinent toezicht houdt.
 • Handgel, EHBO materiaal worden meegegeven aan de coaches.
 • Dit document wordt ook meegenomen en opgehangen.
 • Protocol wordt op de locatie bij binnenkomst opgehangen, alsmede bij de baskets zelf.
 • Ouders en Kinderen goed informeren via de website en app groep.
 • Website gebruiken voor informatie (staat woensdag 20/mei online).

Training deelname

Deelname aan de training is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Je hebt geen symptomen van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Niemand in je huishouden heeft koorts, benauwdheidsklachten of is positief getest op COVID-19.

🏀 Teams die gaan trainen in DEN HAAG / Ypenburg vanaf zaterdag 23 mei:

Dinsdag:
Di 15:30-17:00 U18  Rienk Bijlsma

Donderdag:
Do 15:30-17: U18  Rienk Bijlsma

Zaterdag:
14:00-15:30 VU16/18  Vincent Visser

15:45-17:15 MU16  Roy Dorleijn

17:30-19:00 MU20  Tom Wonders

17:30-19:00 M18-2  TBD

Locatie:
Lyceum Ypenburg, Laan van Kans 3, Den Haag