Opzeggen lidmaatschap Lokomotief

Het einde van het seizoen komt langzaamaan in zicht. Zo ook de opzegdatum van het lidmaatschap: 1 april 2024.

Uiterlijk 1 april dient het lidmaatschap voor seizoen 2024/2025 schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt voor een heel verenigingsjaar aangegaan. Bij tussentijdse beëindiging wordt géén contributie gerestitueerd.

Dit lijkt vroeg, maar 1 mei moeten wij de landelijke teams opgeven bij de bond en daarom moeten we weten wie er volgend jaar meedoen. Daarnaast zitten we vol en hebben wachtlijsten. Om dus de juiste keuzes te maken hanteren we de opzegdatum van 1 april.

Wij willen alle leden, ouders, verzorgers en spelers vragen om na te denken over het volgende seizoen. Wil je ook volgend jaar bij Lokomotief blijven basketballen en is het haalbaar en realistisch om te verwachten dat je in staat bent om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden, rekening houdend met school, studie, werk, gezin etc.? De reden van deze dringende oproep is gelegen in het feit dat we merken dat heel gemakkelijk wordt opgezegd en dat er een slechte opkomst is bij trainingen, waardoor er niet goed getraind kan worden. Uiteraard willen we graag dat leden lid blijven, maar bedenk wel dat als je lid blijft bij Lokomotief, basketball een teamsport is. Het is noodzakelijk dat spelers aanwezig zijn bij de trainingen en wedstrijden en we merken dat die aanwezigheid afneemt. Dit maakt effectief basketballen voor de wel aanwezige spelers minder aantrekkelijk. Daarnaast hebben we een wachtlijst en moeten we mensen teleurstellen die wel graag willen trainen en spelen. Volgend seizoen gaan we derhalve bij de meeste teams strenger naar de aan- en afwezigheid kijken en daar consequenties aan verbinden. Als vereniging verwachten wij gemotiveerde en betrokken leden die aanwezig zijn op trainingen en bij wedstrijden. We gaan een samenwerking aan en verwachten dat die van beide kanten nagekomen wordt.

Gegeven het jaarlidmaatschap merken we ook dat leden maar opzeggen om er niet aan vast te zitten en dan in september zich toch weer aanmelden. Dit maakt het bepalen van welke teams op welk niveau we moeten inschrijven lastig. We vragen nadrukkelijk niet zo maar op te zeggen. Mocht je serieuze twijfels hebben over doorspelen bij Lokomotief, zeg dan op, maar geef dan ook uitleg over de situatie. We kunnen hier dan rekening mee houden.  Bedenk hierbij ook: Lokomotief zit vol, dus als je opzegt betekent dat niet automatisch dat je je in augustus weer kunt opgeven en er plek is.

Dus denk goed na wat je volgend jaar wilt doen. Als je twijfels hebt, kun je altijd met je coach of de TC het gesprek aangaan. De vereniging zal z’n uiterste best doen om teamindeling en competitie-inschrijving aan te laten sluiten bij de leden. Dit vraagt een uitgebreide voorbereiding en dus vroegtijdig zicht op wie bij Lokomotief blijven basketballen.

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.