Een nieuw seizoen, nieuwe kansen…

Een veel gebruikte uitspraak bij competitiesport. Dit seizoen heeft deze uitspraak een zwaardere lading. Nadat het vorige seizoen abrupt tot een einde is gekomen en competities zijn afgebroken, mogen we het in deze Coronatijd weer gaan proberen. Anders (geen volle tribunes in de Van Zweedenzaal), spannender (leidt het weer volop sporten en niet tot nieuwe uitbraken?), maar vooralsnog altijd mooi: basketbal blijft de mooiste sport!

In eerdere berichten zijn al de verschillende maatregelen toegelicht met betrekking tot Corona vs. trainingen en wedstrijden. Belangrijkste boodschap:  houd je aan de afspraken om Corona buiten de deur te houden. Blijf de berichtgeving volgen, want de maatregelen wijzigen nog steeds.

Lokomotief groeit!
Dit jaar hebben we 23 teams in competitie! De meidenlijn is aangevuld met een VU18-team en bij de mannen is het gelukt weer een U18 eredivisieteam neer te zetten. Dit laatste in de vorm van onze eigen Lokomotief Basketball Academy. Sportief alle kans om Lokomotief verder op de kaart te zetten en zoveel mogelijk mensen te laten genieten van onze sport. Voor nu is dit ons maximum: iedere minuut beschikbare zaalhuur wordt benut om wedstrijden en trainingen in te plannen. Volgend voorjaar is de nieuwe hal klaar en dan is er volop ruimte om verder te groeien. Ben je ook al ‘ns langsgefietst? De bouw maakt grote stappen!

Groei betekent ook meer kader (trainers, coaches, scheidsrechters etc). Het was spannend of we alle verplichte zaken rond zouden krijgen en uiteindelijk is het gelukt om voor bijna alle teams de verplichte coaches en scheidsrechters te bemensen. Dat neemt niet weg dat er op verschillende plekken nog gaten zijn die om opvulling vragen.

We doen hierbij nogmaals een beroep op eenieder om te kijken of je een bijdrage kunt leveren aan bijv. het training geven aan de jonge jeugd. Om onze poule BS3-scheidsrechters aan te vullen hebben we moeten besluiten spelende leden aan te wijzen om de cursus te gaan volgen. Deze leden zijn inmiddels geïnformeerd en de eerste workshops zijn gepland. Uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk leden hun BS3-diploma te laten halen. Verder wordt er de komende maanden een inhaalslag gemaakt om ook de andere scheidsrechtersdiploma’s op orde te krijgen. Tot slot wordt er binnen de vereniging een start gemaakt met het (verder) opleiden van trainers.

De keerzijde van groei is dat we grenzen bereiken. Vooralsnog hebben we een ledenstop in moeten stellen voor nieuwe leden bij U12, VU14, VU16 en MU18. Verder scherpen we het eerdere beleid van het niet-inschrijven van trainende leden weer aan. Uiteraard wordt in nauw overleg met de TC bekeken wat de mogelijkheden voor volgend seizoen zijn.

Sportcampus Zuiderpark
Meer teams (en de opwaardering van onze jeugdopleiding) betekent ook dat er meer trainingslocaties nodig zijn. De wens om afscheid te nemen van het Rijswijks Lyceum bestond al langer, omdat hier niet getraind kon worden op de wijze die wij vinden passen bij de kwaliteit die we willen aanbieden. Naast onze eigen VZZ en het al bekende ‘t Zandje, komen daar dit jaar de gymzalen van de Sportcampus Zuiderpark er als trainingslocatie bij. Het is helaas wel wat verder weg van Rijswijk, maar de kwaliteit van de zalen (en het feit dat we hier een groot deel van onze trainingen kwijt konden) hebben de doorslag gegeven.

Evenementen
Voor de zomer was er de hoop dat we na de zomer in een of andere vorm ook weer evenementen konden organiseren, bijvoorbeeld de vrijwilligersavond en de jeugdactiviteiten van Runners Up. De laatste signalen van het rijk hebben ons doen besluiten hier toch vanaf te zien. Het is gebleken dat juist bij festiviteiten de kans op besmetting groter is. We onderzoeken nog of in andere vorm, dan wel op welke termijn evenementen toch weer verantwoord zijn. Voor de buitenlandse toernooien (zoals de Limfjordscup) geldt dat nog onduidelijk is of we daar naar toe mogen, als ze überhaupt nog plaatsvinden. We denken na of we hier in de kerstvakantie mogelijk een andere invulling aan kunnen geven.

Inclusie
Lokomotief wil het voor iedereen mogelijk maken om te kunnen basketballen en vaker waren er verzoeken of gebruik gemaakt kan worden van de Ooievaarspas. Deze pas maakt het mogelijk om voor hen die het niet breed hebben, gesubsidieerd toch deel te nemen aan basketbal. Het bestuur heeft dan ook besloten om alsnog een aanvraag in te dienen om de Ooievaarspas te mogen accepteren en het goede nieuws is dat deze aanvraag is geaccepteerd. Wil je ook gebruik maken van de Ooievaarspas? Stuur dan een mailtje naar de penningmeester.

Jubileum
1 april 2021 bestaat Lokomotief 50 jaar en dat betekent dat 2021 ons jubileumjaar is. Inmiddels hebben we Hans Hoogenes bereid gevonden om de jubileumcommissie te gaan trekken en in samenwerking met het bestuur wordt er een jubileumprogramma samengesteld. Later meer, maar mocht je nog ideeën hebben en/of je willen aanmelden om een bijdrage te leveren aan de organisatie, stuur dan even een mailtje naar de secretaris.

Grote Clubactie en Sponsorkliks
Ook dit jaar doen we mee met de Grote Clubactie. Naast de oude bekende lotenboekjes, hebben we dit jaar ook meer digitale mogelijkheden om loten te kopen. Veilig op afstand via WhatsApp of het scannen van een QR-code. Wel zo handig in Coronatijd! Veel jeugdleden zijn dan ook enthousiast begonnen met het verkopen van loten via hun eigen online verkooppagina en hopen kans te maken om het te winnen teamuitje! Dus maak hun blij en koop een paar loten. Je steunt Lokomotief er enorm mee. Dat doe je trouwens ook door voor je online aankopen Sponsorkliks te gebruiken. Het is simpel, kost je niets meer.

Dank!
Tot slot willen we iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om, in deze rare tijden, Lokomotief zoveel als mogelijk door te laten draaien.

 

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief