Nieuws uit het bestuur

Opzeggen lidmaatschap
Gewoonlijk verschijnt rond deze tijd het bericht voor eventuele opzegging voor 1 april op de website. Het bestuur heeft besloten dat bericht voor nu op te schorten en de aanpak iets aan te passen. We realiseren ons dat het moeilijk voor te stellen is wat je volgend seizoen wilt en kunt; daarom werken we met de TC om zo spoedig mogelijk inzichtelijk te krijgen welke teams (en op welk niveau) we volgend seizoen denken te kunnen bieden. Dit zullen we dan bekend maken bij onze leden, inclusief een mogelijkheid om vragen te stellen. Op basis hiervan kun je dan besluiten of je al dan niet wil blijven bij Lokomotief. We hebben nog paar weken nodig om dat overzicht voldoende zekerheid te geven en het is ook onzeker of we de landelijke teams voor 1 mei moeten inschrijven. 

We beseffen dat er onzekerheden zijn en we kunnen ook zeker niet alle onzekerheid wegnemen, maar hopen uiteraard dat iedereen lid blijft bij onze mooie vereniging. Ook voor het bestuur is het een raar jaar waarbij niemand uit ervaring kan putten hoe hier mee om te gaan. Samen zullen we dit oplossen. Als je nu al vragen hebt neem gerust contact op met TC of bestuur

Niet meer naar de Van Zweedenzaal
De oplevering van de nieuwe hal gaat zo voorspoedig dat we mogelijk deze al vanaf 9 april a.s. in gebruik kunnen nemen. Uiteraard zijn de Corona-maatregelen de grootste onzekere factor hierin. Gegeven deze datum en aangezien we zeker niet voor 31 maart überhaupt mogen binnensporten, heeft het bestuur besloten dat als er weer binnen gesport mag worden in de hal, we dan niet meer naar de Van Zweedenzaal gaan. Voor maximaal 1 week roosters maken, iedereen instrueren, met alle risico’s op onduidelijkheden, vindt het bestuur niet verstandig. We nemen dan voor lief dat niet iedereen alle instructies heeft gekregen voor de nieuwe hal en dat dit mogelijk wat gedoe oplevert. Uiteraard zullen we daar extra energie in steken. 

Het wordt zo wel een wat suf afscheid van de Van Zweedenzaal, maar dat kan er ook nog wel bij in dit rare seizoen. We werken hard aan een gepast afscheid van onze oude zaal op een later moment, maar daarin moet uiteraard de gemeente ook meewerken.

Contributieteruggave
We zijn op zoek gegaan naar een passend voorstel voor gedeeltelijke teruggave van contributie, dat recht doet aan zowel de belangen van de vereniging als de leden. Op 11 maart jl. heeft het bestuur in een tweede digitale sessie “In  gesprek met het bestuur” het voorstel toegelicht voor de omgang met de contributie van dit seizoen. Naast inzicht in de financiën van de vereniging, zijn verschillende scenario’s voor contributieteruggave besproken. In het kort komt het op het volgende neer:

  • Er wordt contributie teruggegeven in de vorm van een reductie op de contributie voor volgend seizoen. Leden die opzeggen, krijgen ook de contributie terug.
  • Leden krijgen ook de keuze om de teruggave geheel of gedeeltelijk te doneren aan de vereniging.
  • De teruggave zal gebaseerd worden op wat er uitgevallen is aan trainingen en wedstrijden. Grosso modo komt dit neer op een teruggave van om en nabij 50%, afhankelijk van of je jeugd- of seniorlid bent en alleen traint of ook speelt.  
  • De exacte hoogte zal in de ALV van juli worden bepaald, mede op basis van wanneer we weer daadwerkelijk in de hal kunnen sporten en hoeveel we uit de reserves willen halen. Het bestuur zal hier t.z.t. een definitief voorstel voor maken, waarover de leden kunnen besluiten.

Vragen hierover? Stuur een mailtje aan het bestuur.

VSK

Eind februari hebben de Technische Commissie, de commissie Veilig Sport Klimaat (VSK) en het bestuur de onlangs opgestelde gedragscode met elkaar besproken. Aan de hand van een presentatie is door de VSK commissie toegelicht welke stappen er genomen zijn bij het opstellen van de gedragscode. 

Veel zaken lijken vanzelfsprekend. Toch is het nodig om kaders te scheppen, zodat we elkaar kunnen aanspreken en weten waar we op kunnen terugvallen wanneer er incidenten zijn. Daarnaast is het belangrijk om incidenten vast te leggen en te monitoren. Dit draagt bij aan inzicht in het VSK en biedt ons de gelegenheid om zaken op een juiste manier op te lossen en zaken te veranderen waar dat nodig is. 

Inhoudelijk hebben we met elkaar nog wat punten op de i van de gedragscode gezet. We constateren dat we op deze manier met zijn allen achter de gedragscode kunnen staan en deze kunnen uitdragen, zowel het bestuur, TC als VSK commissie. 

De VSK commissie gaat gaat nu aan de slag met een communicatieplan, zodat het VSK en de bijbehorende gedragscode steeds meer een logisch en levendig onderdeel zijn van de vereniging.

Vragen hierover? Stuur een mailtje aan de VSK-commissie.

 

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.