Nieuwe voorzitter Lokomotief

Zoals bekend heeft Ewout Boendermaker besloten, na 19 jaar, terug te treden als voorzitter. Het bestuur heeft gezocht naar een  vervanger en kon de afgelopen ALV Jenneke van den Berg  voordragen als kandidaat voorzitter. Aangezien er geen tegenkandidaten waren is Jenneke automatisch gekozen tot voorzitter, echter met volledige instemming van de vergadering. 

Tijdens de ALV is door Ewout kort stilgestaan bij zijn periode als voorzitter en benoemde hij vooral de stabiele bestuurssituatie bij Lokomotief, gegeven het lage aantal verschillende bestuurders waar hij mee heeft samengewerkt. Vervolgens bedankte het bestuur Ewout voor zijn jarenlange inzet en onderstreepte dit met cadeaus. Tot slot werd vanuit de ALV Ewout voorgedragen als lid van verdienste, wat met algemene stemmen is aangenomen. Ewout, nogmaals bedankt!

Er breekt nu een nieuwe periode aan met een nieuwe voorzitter.

Jenneke stelt zich voor:

Beste leden, ouders, verzorgers en andere mensen die Lokomotief Rijswijk een warm hart toedragen. 

Na een paastoernooi voor middelbare scholen in Maassluis werd in ik 1975 spelend lid van de Maassluise Basketball Vereniging ‘Green Eagles’. Na jarenlang geschermd te hebben, was het in mijn ogen tijd voor een teamsport en wat voor een. We zijn nu 44 jaar verder en ik vind het spelletje nog steeds ontzettend leuk en zoals ik thuis altijd zeg: ‘Ik ben er nog niet klaar mee’. In die 44 jaar zijn er heel wat functies langsgekomen:

1975-1989 en 1991-1999 Spelend lid MBV Green Eagles te Maassluis
1975-1989 en 1991-1999 (verdeeld door de jaren heen) lid clubhuiscommissie, clubkrantredactie, technische commissie, financiële commissie, PR-commissie MBV Green Eagles
1979 Scheidsrechter E-diploma
1989-1991 Lid clubkrantredactie ‘Tip-in’ basketballvereniging HOC te Heemstede
Spelend lid basketballvereniging HOC te Heemstede
1979-2009 Regio, rayon + landelijk arbiter (Rayon West en Rayon Noord-Holland)
Hoogtepunt: finale NK Dames U20 (mei 2009)
1988 Scheidsrechter D-diploma
1986-1988 Penningmeester MBV Green Eagles
1988-1990 Wedstrijdsecretaris MBV Green Eagles
1995 TA-diploma
1995-1999 Trainer/coach Meisjes Junioren 1 en DS1 Green Eagles (regio)
1995-1998 Lid Rayon Commissie Scheidsrechterzaken Rayon West van de NBB
1999-2002 Trainer/coach DS1 Cady ’73 (rayon)
1999-2002 Spelend lid Cady ‘73
2002-2003 Trainer/coach Jongens Aspiranten 1 Green Eagles (regio)
2003-2004 Trainer/coach JK2 Green Eagles (regio) – door studie coaching op laag pitje
2004-2006 Trainer/coach Meisjes Junioren 1 Green Eagles (rayon)
2006-nu Lid beoordelaarscorps Rayon West van de NBB
2007-2009 Verantwoordelijk voor opzet en uitvoering HIPO-programma Rayon West van de NBB (programma voor talentvolle rayonscheidsrechters)
2007-nu Lid Rayon Commissie Scheidsrechterzaken Rayon West van de NBB
2008-2011 Trainer/coach Cady ’73 DS1 (rayon)
2008-2011 Lid Technische Commissie Cady ‘73
2009-2010 Wedstrijdsecretaris Cady ‘73
januari 2010 Regiotrainer Olympic Stars Meisjes Regio Den Haag
juli 2010-nu Hoofdcoach Rayon West Meisjes U13
2010-2011 Praktijkbegeleider BT3-cursist o.a. Sanne van Loon
november 2011-2014 Bestuurslid scheidsrechterszaken Rayon West van de NBB
december 2011-2014 Assistent coach Rayon West Meisjes U15
2014-2015 Trainer/coach Lokomotief Meisjes U18
2015-2016 Trainer/coach Lokomotief Meisjes U18/DS2
2016-2017 Trainer/coach Waterdragers H1
2018-2019 Assistent Lokomotief Jongens U16-2

Mijn ‘loopbaan’ ging van spelen naar fluiten naar coachen en de logische stap naar besturen. Daarin voel ik meer voor het (mee)besturen van een club dan het spelen van ‘bobo’ bij de bond. Vandaar dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de functie van voorzitter bij Lokomotief, een club waar ik al vele jaren kom en die altijd in staat is geweest top- en breedtesport goed samen te laten gaan. Daar ga ik mijn schouders onder zetten zodat we altijd kunnen blijven zeggen: Prestatie en gezelligheid gaan samen!

Ik ben getrouwd met Herma, moeder van Sanne, Mats en Ian, schoonmoeder van Esther, Nathalie en Anne en trotse oma van Annebel. Oh ja, ik werk ook nog fulltime als assistent van de managing editor van de Volkskrant in Amsterdam. 

Ik heb er zin in en hoop jullie snel op of rondom het veld te zien of spreken!

Het bestuur is blij met Jenneke als voorzitter en heeft het volste vertrouwen dat er een succesvolle samenwerking komt. Tot slot bedanken we nogmaals Ewout voor z’n jarenlange inzet.

Het bestuur

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.