Lockdown verlengd tot ten tenminste 10 februari 2021

Hoewel we natuurlijk met z’n allen staan te trappelen om de zalen weer in te gaan om het mooiste spelletje van de hele wereld te spelen, heeft de regering 12 januari jl. besloten de lockdown tot en met tenminste 9 februari a.s. te verlengen.

Het bestuur is nog steeds groot voorstander van het laten doorgaan van activiteiten die wel binnen de corona-regels vallen, maar heeft nu besloten geen activiteiten binnen Lokomotief te laten plaatsvinden, anders dan de beperkte buitenactiviteiten van sommige teams. Het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten in combinatie met de overige maatregelen én de start van het vaccinatieprogramma biedt hoop voor de toekomst.

We houden de berichtgeving uiteraard scherp in de gaten en houden jullie natuurlijk op de hoogte van eventuele wijzigingen. Zie ook onderstaande berichten:

Overigens blijft de toezegging voor wat betreft de contributie ongewijzigd: zodra er zicht is op alle consequenties voor dit seizoen, komt het bestuur met een voorstel dat recht doet aan ieders belang.

Blijf thuis, beperk je contacten, let extra op elkaar en blijf vooral gezond!

Arend-Jan, Dirk, Jenneke, Jordy, Suzanne, Valerie en Vincent