Nieuw! Een infographic voor Loko (en dus ook voor jou!)

Binnen de VSK-commissie zijn we voortvarend verder gegaan met de doorontwikkeling van het VSK-beleid en de implementatie:

  • Er zijn richtlijnen voor wenselijk gedrag (gedragscode);
  • We hebben een infographic om de belangrijkste punten duidelijk weer te geven. De infographic is o.a. hieronder te vinden, maar zal je ook tegen gaan komen op andere plaatsen zoals de kantine, op flyers en mogelijk op het scorebord.
  • We gaan met alle jeugdteams het gesprek aan over wat een veilig sportklimaat voor hen betekent en hoe je hier zelf aan kan bijdragen. 

Natuurlijk hebben we de hele Loko-community (jou dus ook!) nodig om het veilig sportklimaat te behouden en te kunnen doorontwikkelen. We maken in november een start met de teamgesprekken. Bij deze gesprekken worden trainers, coaches, spelers en ouders uitgenodigd. Een veilig sportklimaat maken we met elkaar!

Graag tot binnenkort! 

Brigitte, Eva, Siela, Eugene, Valerie & Suzanne

VSK-Commissie