In gesprek met het bestuur 

Zolang de sporthallen dicht blijven, spreken we elkaar weinig. Daarnaast heeft het bestuur besloten de inmiddels reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV) in februari niet door te laten gaan, omdat we elkaar niet live kunnen treffen. De vaststelling van de winst- en verliesrekening verschuift daarmee naar de zomer ALV.

Als bestuur willen we wel graag horen wat er leeft. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat er bij de leden vragen zijn. We introduceren daarom “In gesprek met het bestuur”. Op regelmatige basis een online bijeenkomst, waar we met elkaar in gesprek kunnen over verschillende onderwerpen die leven binnen Lokomotief.

We trappen af met een eerste bijeenkomst op donderdag 11 februari om 19:30 uur. Het thema is de nieuwe sporthal, die begin april opgeleverd wordt. Arend-Jan van der Lely zal ons volledig bijpraten over de stand van zaken en wat er nog moet gebeuren. Ook kun je uiteraard je vragen stellen.

Meld je aan via ingesprekmetbestuur@lokomotief-rijswijk.nl en je krijgt de link toegestuurd. Het maximale aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is 50 personen. Bij meer aanmeldingen, plannen we een tweede sessie.

We hopen je te zien en spreken op 11 februari!

Hartelijke groeten,
Arend Jan, Valerie, Jenneke, Vincent, Jordy, Dirk en Suzanne