Herhaalde oproep aanmelding  “Loko Livestream project”

Beste Loko-ers,

Onlangs hebben wij een oproep gedaan om je aan te melden voor het “Loko Livestream Project”.

Helaas zijn er op dit moment niet voldoende aanmeldingen om het Livestream project echt van de grond te krijgen. Laten we er geen doekjes om winden  ….. het succes van een vereniging valt of staat bij de inzet van vrijwilligers en dat geldt ook voor een initiatief als dit. Uiteindelijk geldt dat zonder voldoende vrijwilligers er geen livestream mogelijk zal zijn.

Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar steentje zal moeten bijdragen als we de doelen van onze vereniging willen behalen. Wat het doel voor ieder lid ook moge zijn; voor ons is het realiseren dat alle leden plezier en een positieve beleving ervaren misschien wel het belangrijkste doel waar wij ons iedere dag voor inzetten.

Wij gaan er voor het gemak van uit dat iedereen dit onderschrijft en hopen dan ook dat na deze herhaalde oproep zich alsnog voldoende vrijwilligers melden die de livestream – maar ook andere initiatieven – mogelijk gaan maken.

Klik HIER voor een korte uitleg waarom vrijwilligers voor dit project nodig zijn.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan snel een berichtje naar: livestream@lokomotief-rijswijk.nl

Sportieve Lokogroet en blijf gezond!

Het bestuur van
Lokomotief-Rijswijk