Veilig Sport Klimaat – De Lokomotief Gedragscode

We beginnen het jaar goed!
Als vereniging streven wij ernaar dat iedereen die bij Lokomotief komt zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Daarbij vinden wij het belangrijk om inclusief te denken en te handelen. Om dit voornemen inhoud te geven heeft het bestuur samen met een groep leden en vrijwilligers de Lokomotief Gedragscode opgesteld. Hiermee hebben we een antwoord proberen te geven op de vraag waar Lokomotief voor staat als het gaat om hoe we verantwoord en respectvol met elkaar omgaan. 

Door het vastleggen van gewoonten en gedragsregels in deze gedragscode weten we welke verwachtingen we van elkaar hebben,  kunnen we ons hieraan spiegelen en zo nodig  andere mensen er op aanspreken. Deze gedragscode is een levend document. De gedragscode zou als iets vanzelfsprekends moeten worden gezien en is volgens ons een logisch onderdeel van een gezonde, sportieve vereniging. We vragen daarom van alle leden, vrijwilligers, bezoekers en ouders om zelf actief een bijdrage te leveren aan het veilig sportklimaat binnen de basketbalsport. Dit doen we door met zijn allen de gedragscode na te leven en naar elkaar toe uit te dragen.

De Lokomotief Gedragscode draagt bij aan een veilig sportklimaat, zo werken we met elkaar aan een fijn verenigingsgevoel.

Vragen, suggesties of opmerkingen?
Mail de VSK-commissie!