Wat te doen bij klachten en aangepast protocol zaal

Er zijn klachten binnen het team, wat nu?

Inmiddels zijn er mensen binnen de club die klachten hebben die lijken op Corona en we krijgen vragen hoe hier mee om te gaan.
Voorop: we volgen ten allen tijde instructies van de overheid (rijk, provincie of gemeente), GGD ’s en de Nederlandse Basketball Bond in dezen. Voor nu is dat:

 • Voor kinderen tot 13 jaar geldt: Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat bij gezondheidsklachten lijkend op de Coronaverschijnselen hij/zij thuis blijft en zich laat testen. Uiteraard blijft deze persoon verder thuis tot de uitslag van de test bekend is. Het team kan gewoon door blijven trainen en aan wedstrijden deelnemen.
 • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
 • Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
 • Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.
 • Het kan gebeuren dat er binnen een team meerdere afmeldingen zijn in verband Corona gerelateerde klachten, dan wel een besmetting en hieruit volgende quarantaineadviezen. Indien het niet meer mogelijk is om een team samen te stellen om een wedstrijd te spelen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat. In overleg met hen wordt besloten de wedstrijd af te zeggen.
 • Mocht je wedstrijd geannuleerd worden, is het overigens wel zo dat diegene die geen klachten hebben, maar wel TFS-taken, deze gewoon uitgevoerd moeten worden. Indien bij klachten je niet naar de hal mag komen, is het verzoek om zo veel mogelijk zelf vervanging te regelen. Als dat niet lukt informeer dan zo snel mogelijk de TFS-coördinator via E-MAIL. We doen een oproep aan eenieder om elkaar te helpen!

Aanpassing protocol naar aanleiding van nieuwe regelgeving 18 september

Afgelopen weekend zijn nieuwe voorschriften van kracht voor de regio Haaglanden. Onder andere een verbod op bijeenkomsten met meer dan 50 personen. Voor de sport geldt hiervoor een uitzondering, maar er is wel een meldingsplicht. Hierbij zal er meer toezicht komen en bij herhaalde overtredingen kan de sport stil gelegd worden.

Voor de situatie met twee wedstrijden tegelijk overschrijden we zeker het aantal van 50 personen. Bij wedstrijden op het centercourt is dit afhankelijk van het aantal supporters. Om niet per wedstrijd te hoeven bepalen of we de 50 personen overschrijden, hebben we alle wedstrijden gemeld bij de veiligheidsregio. Dat betekent dat er bij alle wedstrijden controle vanuit de gemeente kan plaatsvinden. We willen jullie medewerking vragen voor de volgende aanpassingen/aanscherpingen:

 • Bij twee wedstrijden tegelijk spreken de twee teammanagers van de twee thuisspelende teams af wie als Corona coördinator aanwezig is en zorgt dat hij/zij herkenbaar is middels het beschikbare hesje.
 • Bij wedstrijden op het centercourt treedt de teammanager op als Corona coördinator en zorgt dat hij/zij herkenbaar is middels het beschikbare hesje.
 • Indien de teammanager niet aanwezig is, dan wel een team heeft geen teammanager, dan vraagt de coach aan iemand van het thuispubliek om als coördinator op te treden en verzoekt deze het beschikbare hesje te dragen.
 • De taak van coördinator is niet anders dan er op toezien dat de protocollen worden nageleefd en bij bezoek van de gemeentelijke handhavers, deze correct te woord te staan. Op basis van de ervaring van de afgelopen weken is gebleken dat over het algemeen weinig handhaving nodig is.
 • We benadrukken dat iedereen kennis moet nemen van de geldende protocollen en zich hier aan houdt. Mocht je mensen zien die de regels niet in acht nemen dan is het verzoek deze mensen vriendelijk te wijzen op te regels.
 • Indien er onduidelijkheden zijn, dan wel ernstige overtredingen van het protocol, dan is het verzoek dit te melden aan het bestuur (bestuur@lokomotief-rijswijk.nl) en bij acute zaken kan Arend-Jan van der Lely gebeld worden (06-26659618).

Tot slot herhalen we onze eerdere oproep:

Laten we er alles aan doen om Corona in te perken. Houd je daarom aan de opgestelde protocollen en basisregels van afstand houden en hygiëne. Niet alleen bij de vereniging, maar zeker ook daar buiten.

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief