Vragen over contributie

Zoals jullie hebben gezien is afgelopen week de contributie-inning gestart. We realiseren ons natuurlijk dat dit moment ietwat ongelukkig samenvalt met het tijdelijk stoppen van de competitie. Meerdere vragen bereiken ons de laatste dagen, of de inning van contributie mag en kan doorlopen als een vereniging (gedeeltelijk) ‘dicht’ is voor competitie of trainingen. Heel begrijpelijk. Het antwoord hierop is: de wet bepaalt dat er een juridische relatie is tussen een vereniging en een lid: het lidmaatschap. Als lid ben je akkoord gegaan met de verenigingsstatuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken.

De afgelopen periode
Als vereniging hebben we vanaf de start van het seizoen geprobeerd er alles aan te doen om de verspreiding van het coronavirus rondom de trainingen en wedstrijden te voorkomen. Met veel mankracht hebben we toch, met wat kleine investeringen, het grootste gedeelte van alle trainingen en wedstrijden kunnen laten doorgaan. Nu is dat weer even anders. Ondanks dat we het een en ander aan uitgaven hebben kunnen stopzetten, heeft de vereniging nog steeds te maken met doorlopende vaste kosten. Uiteraard proberen we alle uitgaven en kosten tot een minimum te beperken. Lokomotief is een gezonde vereniging en dat willen we graag ook zo houden.

De toekomst
Wij beseffen als bestuur natuurlijk ook dat deze aanscherping van de Coronamaatregelen niet ten goede komt aan onze behoefte om samen te sporten, elkaar te ontmoeten en met onze favoriete sport bezig te zijn. We willen benadrukken dat we als vereniging voor grote uitdagingen staan om binnen de gestelde maatregelen voor iedereen trainingen te kunnen faciliteren. We gaan zorgvuldig om met ieders belang en indien daarvoor aanleiding en ruimte is zullen we bezien of we mogelijk op een later moment reductie kunnen geven. Echter, voor nu doen we een beroep op ieders medewerking en solidariteit zodat we, zodra het weer mogelijk is, de competitie en andere leuke Loko activiteiten weer als vanouds kunnen oppakken.

Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar de penningmeester!

Stay safe!

Het bestuur