BS2-opleidingen in volle gang

Het is voor Lars van der Lely van de TFS-cie (Timen Fluiten Scoren) steeds weer een uitdaging om voldoende gekwalificeerde scheidsrechters te vinden voor de thuiswedstrijden op afdelingsniveau. We zijn hard bezig om de achterstanden, o.a. opgelopen door Corona, weg te werken. 

Voor basketbalwedstrijden op afdelingsniveau zijn twee scheidsrechters per wedstrijd nodig. Om te mogen fluiten heb je een diploma of licentie nodig, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd. Voor het fluiten binnen Lokomotief volstaat een diploma BS2 (basketball scheidsrechter niveau 2). 

Het doel van de BS2 is deelnemers de beginselen van het fluiten van een basketbalwedstrijd bij te brengen en ze voor te bereiden op het fluiten van wedstrijden binnen Lokomotief. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.

Op 27 en 28 augustus gaf de scheidsrechterscommissie de eerste BS2 cursussen. De deelnemers fluiten vervolgens gedurende het seizoen twee wedstrijden (ingedeeld door Lars) met begeleiding van een ervaren scheidsrechter die ze feedback geeft. Deze ervaren scheidsrechters (beoordelaars) zijn Ralph Stevens, Ian van Loon, Guus Knepper, Guy van der Kolk, Nino Neeleman, Tijmen Visser en Jenneke van den Berg. 

De wedstrijden, die de deelnemers fluiten, zijn onderdeel van de BS2 opleiding. De scheidsrechters in opleiding gebruiken de wedstrijden voor hun Praktijkopdracht A en PvB. Helaas ging dit erg traag, gezien het aantal wekelijkse thuiswedstrijden en de vele wisselingen. 

Om het proces te versnellen, hebben we op zondag 27 november een mix-toernooi georganiseerd voor U14 en U16. De organisatie hiervan werd gedragen door Robin Clement (HC V16-2), Sanjay Bidesi (HC X14-2), Ralph Stevens, Guy van der Kolk en Özgür Sahin. 

Voorafgaand aan dit toernooi, hebben negen leden van M18-2 en M20/22 op 19 en 25 november de cursus gevolgd, zodat ze tijdens het mix-toernooi konden fluiten voor hun praktijkopdracht A. Het toernooi was een groot succes met als resultaat 21 Praktijkopdracht A en 5 PvB afnames! 

Bij dezen willen we iedereen bedanken voor hun bijdrage, inzet, flexibiliteit en geduld, waarmee we dit mooie resultaat hebben behaald! Een shout out naar: 

  • De organisatoren en beoordelaars, zoals hiervoor genoemd 
  • De coaches Boris Hoppzak, Max de Waal, Anthony Richardson en Onno Bos 
  • De TM’s van de betrokken teams 
  • Alle ouders en spelers. 

We hebben een grote stap gezet, maar we zijn er nog niet. In het tweede deel van dit seizoen willen weer een cursus en een toernooi organiseren, zodat we de opleidingsachterstand verder kunnen verkleinen. De geleerde lessen van eerdere sessies, nemen we mee naar de volgende organisatie. Bedankt voor alle feedback!