Deelnemers onderzoek gezocht

Blessurepreventieonderzoek binnen de basketbalsport: een onderzoek naar kuitspieren bij vrouwelijke én mannelijke basketbalspelers.

Doel van het onderzoek
Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de effecten zijn van 2 verschillende blessurepreventieprogramma’s waarbij wordt gekeken naar de blessure incidentie en de veranderingen in 3D spierarchitectuur middels DT-MRI.

Waarom
Als atleet wil je graag je blessures tot een minimum houden, eveneens waar kan wil je graag prestaties verbeteren. Studies tonen aan dat een toename in kuitspierkracht de spronghoogte positief kan veranderen. Met de nieuwe MRI techniek hopen we spierkarakteristieken van atleten in kaart te kunnen brengen om meer inzicht te krijgen in prestatie en blessurepreventie.

Het AMC aangewezen is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als een van de negen IOC onderzoekscentra wereldwijd. In deze centra wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van sportblessures en naar de gezondheid van sporters in het algemeen.

Voor wie?
Ben jij een vrouwelijke of mannelijke basketbalspeler, 16 jaar of ouder, train je minimaal 2x per week, nieuwsgierig en lijkt het je gaaf om mee te helpen aan een NBA gefinancierd wetenschappelijk onderzoek?

Meer info: http://www.hamstringonderzoek.nl/77/Onderzoek+naar+blessurepreventie+-+Kuit