Bijsturing verenigingsregels scheidsrechtersdiploma’s

Het bestuur moet helaas vaststellen dat het vrijwillig aanmelden voor de scheidsrechtersopleiding niet tot het gewenste resultaat leidt. Tegelijkertijd nemen de eisen vanuit de bond voor het leiden van wedstrijden toe.

Hierdoor komt er een te grote druk te liggen bij een kleine groep mensen en is de wedstrijdplanning een onmogelijke  puzzel geworden. Dan wel kunnen wij teams (volgend jaar DS2 en U12) niet meer inschrijven in de gewenste competitie.

 

De toekomst

Het bestuur heeft besloten om de regels met betrekking tot het volgen van opleidingen aan te scherpen en de ALV hiervoor komende zomer een wijziging van het huishoudelijk reglement voor te leggen. De kern van het voorstel is:

  1. Alle spelers vanaf 14 jaar moeten het spelregelbewijs hebben (bestaande eis).
  2. Alle spelers vanaf 16 jaar moeten het BS2-diploma hebben (bestaande eis).
  3. Alle spelers vanaf 18 jaar moeten bereid zijn het BS3-diploma te behalen. 
  4. Ouders van jeugdleden t/m U14 worden aangemoedigd een scheidsrechtersopleiding te volgen. Als zij daadwerkelijk wedstrijden gaan leiden, kan vrijstelling gegeven worden voor andere verplichte ouder taken.
  5. Het niet voldoen aan 1 of 2 heeft tot gevolg dat niet langer voor een team van lokomotief uitgekomen kan worden, totdat aan de vereisten is voldaan.
  6. Bij te weinig vrijwillige aanmeldingen voor de BS3-opleiding, kan het bestuur spelers aanwijzen om verplicht de opleiding te volgen. Coaches, trainers en zij die een opleiding hiertoe volgen zullen niet aangewezen worden. 

De details van de regeling worden nu uitgewerkt.

 

Op dit moment

Hiermee is de komende opleiding nog niet gevuld.

Het bestuur zal een zeer dringende oproep per team vanaf U18 doen om 1 kandidaat aan te melden (meerdere mag altijd, max 16 opleidingsplaatsen). Ter aanmoediging krijgen alle deelnemers aan de komende BS3-opleiding een eigen scheidsrechtersshirt en bij het behalen van het diploma krijgt men een passend cadeau. Aanmelding uiterlijk 3 april via deze link.

Het bestuur beseft zich dat het verplichten van opleidingen een zware maatregel is. Enerzijds dwingt de bond ons hiertoe, door de eisen voor het leiden van wedstrijden bij de vereniging te verhogen. Anderzijds staat Lokomotief  voor goed geleide wedstrijden en profiteert daar de hele vereniging van.

De verplichting is daarnaast een marginale verzwaring van de bestaande taken. Iedereen die speelt moet ook wedstrijden fluiten (ongeacht het diploma). De verzwaring betreft vooral het behalen van het BS3-diploma. Het zijn vier workshops, het leiden van aantal wedstrijden en het opstellen van het portfolio. De vereniging ondersteunt de maatregel door het zo veel mogelijk intern organiseren van de opleiding en begeleiding ervan.

 

 Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.