Is er basketballeven tijdens en na Corona?

Onze favoriete sport, bij de leukste vereniging, is helaas abrupt tot een stilstand gekomen. We hopen dat iedereen gezond is en daarnaast zichzelf een beetje fit weet te houden. In dit bericht willen we laten weten waar Lokomotief staat, ook al is dat nog met veel onzekerheden omgeven, omdat de regering (en daarna gemeente) tot nu toe bepaalt wat er wel niet mag. 

Buiten trainen
Op sportief gebied is er nog geen zicht op sporten in de zaal. We mogen, onder strikte voorwaarden, op buitenveldjes iets georganiseerds doen. Uit de over het algemeen zeer enthousiaste reacties op de poll bleek dat men graag weer in teamverband een balletje wil gooien. Op dit moment zijn we in overleg met de TC aan het kijken of we het georganiseerd krijgen, maar de protocollen vanuit de bond/NOC-NSF en de gemeente leren dat dat nog niet zo simpel is. Blijf onze sociale media volgen, want op het moment dat we iets gaan doen, laten we het daar weten. Tot die tijd geldt: hou  je aan de regels en ga niet met groepjes de velden op. We overwegen ook om, als de maatregelen worden versoepeld, in de zomer trainingen aan te bieden. Te meer ook omdat het zoals het er op dit moment uitziet, weinig van vakantievieren buiten de eigen omgeving komt. 

Seizoen 2020-2021
Ook al is nog niets zeker, de TC en het wedstrijdsecretariaat zijn bezig met de voorbereidingen op het volgende seizoen; de inschrijvingen en de coaches, incl de verplichte levering van scheidsrechters zijn zo goed als rond. Vooral voor een aantal teams in de afdelingsklassen zoeken we nog wel staf.

Scheidsrechtersopleiding
We zijn ook gestart met het opzetten van een scheidsrechtersopleiding (BS3). Als vereniging willen we graag een stap kunnen maken in de stijgende eisen aan het leveren van scheidsrechters op de thuiswedstrijden (voor teams spelend op hoge niveaus). We zien onze scheidsrechters eigenlijk ook een beetje als het visitekaartje van de vereniging; beter opgeleid betekent vaak ook meer plezier in fluiten. En dat beïnvloedt op zijn beurt het spel, de spelers, coaches en publiek weer positief!
Binnenkort hier over meer.

Nieuwe hal
De bouw van de nieuwe hal vordert en heeft tot nu toe weinig last van gevolgen van de coronacrisis. De verwachting is dat begin deze maand de hal “uit de grond” komt. Dat wil zeggen dat de bouw bovengronds zichtbaar wordt.  Dus als er gebald mag worden, is nog steeds de verwachting dat dat van mei volgend jaar in de nieuwe hal kan.

Financiën
Net zoals vele sportverenigingen heeft ook Lokomotief finacieel een behoorlijke tegenslag te verwerken; we hebben te maken met wegvallende kantine-inkomsten, die gewoonlijk juist in deze maanden zeer hoog zijn. Gelukkig hebben we ook een aantal kosten kunnen reduceren en kunnen we mogelijk aanspraak maken op steun vanuit de regering. Het bestuur heeft diverse scenario’s bekeken en ziet het ondanks alles positief in: dankzij een goed financieel beleid hebben we mogelijk nog ruimte om de start van het seizoen 2020-2021 in het najaar extra aan te kleden met verschillende events. 

Kortom, ook al kunnen we nu niet actief bezig zijn met onze sport, alles is er op gericht om volgend seizoen wel weer goed uit de startblokken te komen!

Met sportieve groet van het bestuur.