Vanuit het bestuur: uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Ook meer weten over het reilen en zeilen van Lokomotief? Benieuwd naar wat er is besloten rondom de contributieweergave? Of wie er worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden? Kom naar de ALV!

Datum: vrijdag 9 juli 2021
Locatie: De Altis (kantine)
Aanvang: 19:30 uur

Voorlopige agenda:

  • Opening vergadering & vaststellen agenda
  • Mededelingen & ingezonden stukken
  • Vaststellen notulen ALV 10 juli 2020
  • Korte terugblik seizoen 2020-2021
  • Vaststelling winst- en verliesrekening 2019 – 2020
  • Korting contributie 2020 – 2021
  • Begroting en contributie 2021 – 2022
  • (Her)verkiezing bestuursleden
  • Rondvraag

Uiteraard zullen we alle door het RIVM opgelegde maatregelen hierbij nog steeds inachtnemen. Wanneer het max. aantal mensen dat in de ruimte aanwezig mag zijn zeer beperkt is op dat moment, kan het zijn dat inschrijving nodig is. Hou de website in de gaten!

Wist je dat…
ook leden een onderwerp op de ALV-agenda kunnen laten plaatsen? We horen graag wat je zou willen bespreken! Stuur jouw voorstel uiterlijk 1 week voor de vergadering in een mailtje naar de secretaris van de ALV. Zoals je waarschijnlijk begrijpt zijn niet alle onderwerpen geschikt voor een ALV en daarom zullen we jouw voorstel eerst intern even bespreken. Je ontvangt daarover terugkoppeling van ons.

Wil je graag de uitgebreide agenda of overige stukken ontvangen? Ook die kun je opvragen op het bovengenoemde e-mailadres. We zullen ze je sturen zodra ze compleet zijn.

We zien je graag op 9 juli bij de ALV!
Houd dit nieuwsbericht in de gaten voor updates.

Het bestuur