Vanuit het bestuur: uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Ook meer weten over het reilen en zeilen van Lokomotief? Kom naar de ALV!

Datum: maandag 1 juli 2019
Locatie: kantine van de Van Zweedenzaal
Aanvang: 19:30 uur

Wist je dat…
ook leden een onderwerp op de ALV-agenda kunnen laten plaatsen? We horen graag wat je zou willen bespreken! Stuur jouw voorstel uiterlijk 1 week voor de vergadering in een mailtje naar alv@lokomotief-rijswijk.nl. Zoals je begrijpt zijn niet alle onderwerpen geschikt voor een ALV en daarom zullen we jouw voorstel eerst intern even bespreken. Je ontvangt daarover terugkoppeling van ons.

Wil je graag de uitgebreide agenda of overige stukken ontvangen? Ook die kun je opvragen op het bovengenoemde e-mailadres.

We zien je graag op 1 juli bij de ALV!
Het bestuur

 

Voorlopige agenda:

 1. Opening vergadering
 2. Mededelingen
 3. Verslag & actiepunten ALV 1 februari 2019
 4. Korte terugblik seizoen 2018 – 2019
 5. Contributie & begroting 2019 – 2020
 6. (her)verkiezing bestuursleden
 7. Toelichting jeugdopleiding
 8. Update nieuwe sporthal
 9. Back to Basics
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

In de agenda zijn de reguliere bestuursverkiezingen opgenomen. Zoals gemeld stopt Ewout Boendermaker na 17 jaar als voorzitter. Het bestuur heeft een kandidaat-voorzitter gevonden in de persoon van Jenneke van den Berg. Jenneke is een ervaren bestuurder met een brede kennis van diverse basketbalzaken. Het bestuur kijkt uit naar de samenwerking met haar!

Leden die eventuele tegenkandidaten willen voorstellen voor de verschillende verkiesbare functies, dienen kandidaten hiervoor uiterlijk 1 week voor de ALV aan te melden bij de secretaris. Uiteraard met inachtneming van de regels in het HR.