Geen Limfjords Cup toernooi dit jaar

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom en verspreiding van het coronavirus heeft de organisatie – in samenspraak met het bestuur – het besluit genomen om deelname aan het toernooi af te blazen.

Hoewel uit de enquête is gebleken dat het gros van de respondenten de risico’s voor lief durft te nemen, vinden wij niet dat wij onze verenigingsleden moeten blootstellen aan het verhoogde risico in combinatie met het feit dat wij op 1.000 kilometer afstand zitten. We hebben vaak de vraag gekregen ‘Wat als er een coronabesmetting in Denemarken plaatsvindt?’ en zijn van mening dat de eventuele gevolgen (achterblijven in Denemarken, volledige teams in quarantaine en/of ziekenhuisbezoeken) totaal niet op wegen tegen de sportieve zijde. Gezondheid voor alles.

Alternatief programma
Wees niet getreurd, want vanuit het bestuur en de TC willen wij bekijken of het mogelijk is om een alternatieve activiteit te organiseren in dezelfde periode als de Limfjords Cup wordt georganiseerd. Daar buigt de TC zich over in haar eerstvolgende vergadering. Hier hoor je later meer over.

Wij begrijpen dat deze mededeling niet leuk is. Daarom kan je bij eventuele vragen altijd Nikki of Ian bereiken met eventuele vragen en/of opmerkingen. Zij geven graag verdere toelichting over ons besluit.