Wil jij lid worden van basketbalvereniging Lokomotief?

Slimme keuze! Bij Lokomotief is veel aandacht voor betrokkenheid, spelplezier en samenspelen. We willen graag ruimte bieden aan prestatiegerichte sporters, maar ook recreatieve sporters de gelegenheid geven om een balletje te gooien. Je kunt vanaf 6 jaar bij ons komen basketballen. Twijfel je nog of je lid wil worden? Kom dan eens gratis met ons meetrainen!

Gratis 3x meetrainen

Wij vinden het belangrijk dat je weet of Lokomotief bij je past. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om eerst 3x gratis mee te trainen! Degenen die nog niet eerder hebben gebasketbald kunnen zo meteen kijken of basketbal iets voor hen is. Het meetrainen is wel op eigen risico. Meld je nu aan via onze website.

Inschrijven

Het inschrijven bij onze vereniging kun je doen middels het (digitale) aanmeldformulier. Dit formulier komt terecht bij de technische commissie. Deze zal je gegevens beoordelen en daarna doorgeven aan de ledenadministratie.
 LET OP: Het invullen en versturen van het formulier betekent niet dat je automatisch lid wordt. Iedere aanmelding wordt beoordeeld door de technische commissie. Het kan zijn dat een team al vol zit, of dat er een bepaald niveau is vereist.

Schuldvrijverklaring

Ben je lid van een andere basketbalvereniging en wil je lid worden van Lokomotief, dan dien je een zogenaamde schuldvrijverklaring aan te vragen. Deze verklaring (mits getekend door de penningmeester van jouw huidige vereniging) bevestigt dat je geen schulden hebt bij je vorige vereniging. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de penningmeester van de  ‘oude’ vereniging.

Teamindeling

In welk team je gaat spelen, is afhankelijk van je leeftijd en eerder gespeelde niveau, maar ook de samenstelling van het bestaande team speelt een rol. Wanneer je in de loop van het seizoen wedstrijden wilt gaan spelen kan het zijn dat het team al vol is.

Wil je weten of er in een bepaald team nog plek is? Mail dan de volgende gegevens naar de technische commissie: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, lengte, basketbalervaring en laatst gespeelde niveau. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.

Selectiebeleid

Basketballen bij Lokomotief betekent de ruimte krijgen om je te ontwikkelen op verschillende niveaus. Leren is hierbij de leidraad en de prestaties komen dan meestal vanzelf. We streven ernaar om een jeugdopleiding van zeer hoge kwaliteit aan te bieden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuis voelt. Meer over het selectiebeleid vind je hier.

Contributie

DOWNLOAD HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De contributie dient in 1x te worden voldaan. Het contributie bedrag is afhankelijk van leeftijd en competitieniveau. Jeugdleden uit één gezin krijgen 10% gezinskorting!

Afspraken lidmaatschap

Bij een lidmaatschap horen ook afspraken, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Een kort overzicht kun je hier vinden! Verder staan alle gemaakte afspraken in ons huishoudelijk reglement.

Vragen

Op de meeste vragen hebben we al een antwoord bedacht, die kun je vinden op de pagina met Veelgestelde vragen. Toch nog een vraag over lid worden van Lokomotief? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan de TC.

Tarieven Lokomotief seizoen 2019-2020

Soort lidGeboren2019-2020
U22/Senioren spelend1999 en eerder€400
U22/Senioren trainend*1999 en eerder€240
U202000-2001€390
U182002-2003€380
U162004-2005€365
U142006-2007€355
U12 spelend2008-2009€325
U12 trainend*2008-2009€220
U10 spelend2010-2011€290
U10 trainend*2010-2011€200
U82012 en later€175
Rayon/interrayonaal€60
Landelijk€120

* Niet meespelen met de competitie gaat altijd in overleg met de TC en de coach/trainer.

Inschrijfgeld:
€ 15,- voor leden van U8
€ 25,- voor overige leden

Lokomotief kent een doorlopend lidmaatschap en de contributie dient in één keer voor het hele seizoen betaald te worden.

Bijdrage tenue: 
€ 15,- voor spelende leden vanaf U10

Korting jeugdgezinsleden:
Het tweede en elk daarna volgende jeugdgezinslid (wonende op hetzelfde adres) krijgt 10% korting op de contributie. Deze regeling geldt niet voor senioren.

Beëindiging lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen een via e-mail naar de ledenadministratie. Dit dient vóór 1 april van het lopende seizoen te gebeuren. Bij opzegging ná 1 april is de gehele contributie van het volgende seizoen verschuldigd.

Club Collect
Inning van contributie wordt verzorgd door Club Collect. Meer informatie hierover is terug te vinden op onze Club Collect pagina.

Demos

customizer_element __demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin