Het bestuur van Lokomotief streeft ernaar dat iedereen die bij Lokomotief komt, zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Dit streven is de reden dat we een gedragscode hebben opgesteld. Het naleven van de gedragsregels draagt bij aan het inclusief denken en handelen. Ongewenst gedrag dat niet strookt met de opgestelde gedragsregels kan leiden tot disciplinaire maatregelen, variërend van een berisping tot ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.

De volledige versie van de Lokomotief Gedragscode kun je hier vinden.

 1. We respecteren de regels van de basketbalsport. Meer over de spelregels vind je hier.
 2. We hebben respect voor elkaar; voor vrijwilligers van de club en hun werkzaamheden, voor spelers, voor ouders, voor de scheidsrechters (ook vrijwilliger), voor de tegenstander (en hun publiek). Iedereen draagt bij aan een sportieve, leuke en veilige omgeving – zo gaan we ook met elkaar om. Meer over het concept Veilig Sportklimaat vind je hier
 3. We hanteren het gelijkwaardigheidsbeginsel en volgen hierin artikel 1 van de grondwet
 4. We gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld. Onbehoorlijk taalgebruik omvat o.a.: overmatig schelden/vloeken, verbaal smijten met lichaamsdelen en gebruik van ziektes. Dreigende en/of discriminerende taal en/of houding zijn eveneens niet toegestaan. 
 5. We accepteren geen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 6. We pesten niemand, ook niet online. Ook hierin volgen we de richtlijnen van het NOC*NSF
 7. We gaan op een integere manier om met beeldmateriaal, in het bijzonder van jeugdspelers. en gebruik van social media
 8. We verwelkomen nieuwe spelers en/of tegenstanders met hun publiek en zijn een goede gastheer/gastdame.
 9. We respecteren de accommodatie waar we spelen; we ruimen op (incl. materiaalhok) en volgen de regels van de accommodatie. We houden rekening met omwonenden (vermijd bij het verlaten van het sportcomplex of de sporthal onnodig geluidsoverlast). 
 10. We dragen zorg voor het aan ons toevertrouwde materiaal van de vereniging.
 11. We blijven van de spullen van een ander af.
 12. We zijn bekend met de taken en verantwoordelijkheden die bij het lidmaatschap horen.
 13. We volgen de regels van de overheid rondom alcohol, drugs en tabak.
 14. In het kader van het concept de rookvrije generatie vinden we het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan een rookvrije omgeving rondom de accommodatie. Roken is alleen toegestaan op de aangewezen plek.
 15. We bespreken het met de betrokken personen wanneer ons iets dwars zit of wanneer we iets waarnemen waar we vragen over hebben.
 16. We helpen elkaar waar dat nodig is en spreken elkaar aan op het naleven van bovenstaande regels. 

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

Gedragsregels voor spelers

 1. Je zorgt dat je goed geïnformeerd bent over de verantwoordelijkheden behorend bij het lidmaatschap. Een kort overzicht kun je hier vinden.
 2. Je bent bekend met de spelregels. Meer over de spelregels vind je hier.
 3. Je bent bekend met de Gedragsregels voor sporters (NOC*NSF).
 4. Je houdt je aan de teamafspraken die met je team en coach gemaakt worden. Je communiceert met je trainer/ coach wanneer je daar opmerkingen over hebt.
 5. Je bent je er van bewust dat je onderdeel bent van een team en een vereniging die zonder jouw inzet niet goed kan functioneren.
 6. Alle mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen (zowel trainen als de wedstrijd spelen), doen dit op vrijwillige basis. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend. Je respecteert dan ook al het werk dat zij verrichten.
 7. Je bent niet onder invloed van drugs of alcohol voor en/ of tijdens een wedstrijd en trainingen.
 8. Je laat de kleedkamer en zaal netjes achter, zowel bij een uit-als een thuiswedstrijd. 
 9. Je wijst je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag
 10. Je aanvaardt, zonder negatief commentaar, beslissingen van scheidsrechters, coach en tafelaars. Een goed gesprek achteraf is beter.
 11. Je feliciteert de tegenstander als je zelf de verliezer bent en je bedankt de tegenstander voor hun spel als je zelf de winnaar bent.
 12. Je bedankt de scheidsrechters en de tafelaars.
 13. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 14. Als je het laatste team bent dat speelt, dan ruim je de zaal z.s.m. met elkaar op.
 15. Je spreekt elkaar aan op het naleven van bovenstaande regels.

 1. Je bent bekend met de spelregels. Meer over de spelregels vind je hier.
 2. Je bent bekend met de Gedragsregels voor Trainers/Coaches en begeleiders (NOC*NSF).
 3. Je bent redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 4. Je bespreekt de verwachtingen die je hebt voor het team (zowel van spelers als ouders) voor het komend seizoen en je creëert momenten waarbij dit geëvalueerd wordt.
 5. Je leert de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 6. Je houdt er rekening mee dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Een goede prestatie omvat meer dan het winnen van een wedstrijd.
 7. Je zorgt ervoor dat alle spelers gelijke kansen krijgen in trainingen en wedstrijden.
 8. Je brengt de spelers respect bij voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 9. Je creëert een omgeving waarbinnen open gecommuniceerd wordt; je staat open voor het geven en ontvangen van onderbouwde feedback.
 10. Je neemt verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van je spelers en eigen publiek ten opzichte van tegenstanders, publiek en scheidsrechters. Je hebt ook een opvoedende taak en een voorbeeldfunctie.
 11. Je bedankt beide teams, tafelaars en scheidsrechters na afloop van een wedstrijden geeft daar waar verdiend een compliment.
 12. Je bent bereid om je bij te scholen (bijv. studiedagen, webinars of workshops te volgen).
 13. Je bent niet onder invloed van drugs of alcohol voor en/of tijdens een wedstrijd en trainingen.
 14. Je spreekt elkaar aan op het naleven van bovenstaande regels.

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

 

 1. Je zorgt dat je goed geïnformeerd bent over de verantwoordelijkheden behorend bij het lidmaatschap van jouw kind. Vele handen maken licht werk: we helpen elkaar waar dat kan. Enkele afspraken kun je hier vinden.
 2. Je leert je kind zich sportief en respectvol te gedragen tegenover de coach, tegenspelers, medespelers, scheidsrechter, de tafel en de toeschouwers, en geeft daarin zelf ook het goede voorbeeld.
 3. Je stelt de trainer/coach tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden over je kind, die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team.
 4. Je bent niet aanwezig bij de trainingen om het didactische klimaat niet te verstoren. 
 5. Je spreekt elkaar aan op het naleven van de gedragsregels.

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

 1. Je bent bekend met de spelregels. Meer over de spelregels vind je hier.
 2. Je stelt jezelf (als scheidsrechter) jaarlijks op de hoogte van de spelregelwijzigingen en interpretaties. Mocht je als scheidsrechter behoefte hebben aan ondersteuning, dan geef je dit aan bij de scheidsrechterscommissie.
 3. Je bent bekend met de Gedragsregels voor scheidsrechters en officials (NOC*NSF). 
 4. Je controleert regelmatig in Sportlink je toegewezen TFS taken, zodat je op de hoogte bent van jouw taken. Als je niet kunt, ben je zelf verplicht om een vervanger te regelen. 
 5. Je neemt je TFS taken net zo serieus als je eigen wedstrijd. 
 6. Je laat je niet afleiden tijdens de wedstrijd; laat je telefoon in je tas of jas. 
 7. Je zorgt voor ondersteuning in de zaal van ouders of eigen leden als je het tafelen nog niet goed kan. Ouders dienen hier ook attent op te zijn.
 8. Je bent 15 minuten van tevoren aanwezig zodat je je goed kunt voorbereiden op de wedstrijd.
 9. Je draagt (als scheidsrechter) het scheidsrechtersshirt dat de vereniging beschikbaar stelt voor optimale herkenbaarheid tijdens de wedstrijd.
 10. Je controleert als scheidsrechter of de zaal goed (en veilig) is opgebouwd. Meer info over de zaalopbouw is op onze website te vinden.
 11. Je controleert als scheidsrechter de digitale spelerskaarten van beide teams.
 12. Je past de regels toe op het niveau van de spelers (denk hierbij aan het slangensysteem en de mini-spelregels). 
 13. Je legt spelers kort en bondig uit uit ze verkeerd hebben gedaan bij lastige spelregels. Vooral bij de jonge jeugd is dit een belangrijk onderdeel van het leren begrijpen van de spelregels.
 14. Je geeft daar waar het verdiend is beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel en gedrag.
 15. Uitgebreide instructies voor tafelaars kun je hier downloaden. 
 16. Je spreekt elkaar aan op het naleven van de gedragsregels.

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

 1. Je respecteert het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat de spelers kunnen basketballen, zowel trainen als de wedstrijd spelen. Dit is allemaal op vrijwillige basis en niet allemaal vanzelfsprekend. 
 2. Je laat het coachen aan de coach.
 3. Je moedigt op een positieve manier aan en je bent je bewust van de invloed die je hebt op de sfeer.
 4. Je aanvaardt, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en coaches. 
 5. Je discussieert niet met de coach of scheidsrechter tijdens en direct na een wedstrijd  n (inclusief de rust); een goed gesprek achteraf is beter.
 6. Je spreekt elkaar aan op het naleven van de gedragsregels.

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

 1. Je bent bekend met de Gedragsregels voor Functionarissen in de sport (bestuurders en andere functionarissen), (NOC*NSF).
 2. Je handelt vanuit de integriteitscode
 3. Je communiceert en stimuleert de naleving van de gedragscode met betrekking tot sportiviteit en respect en het Veilig Sportklimaat onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers. Je hebt hierin een voorbeeldfunctie. 
 4. Iedereen voert vrijwillig zijn taken (naar vermogen) uit. Dat betekent geen vrijblijvendheid, maar tegelijkertijd nemen we in acht dat iedereen dit “erbij” doet. Je geeft zelf eventuele beperkingen aan en we spreken verwachtingen uit. Gezamenlijk komen we dan tot afspraken wie, wat, wanneer en op welke wijze doet.
 5. Naast de bestuursleden moeten ook de vrijwilligers die direct met jeugd werken in het bezit zijn van een voor de taken van toepassing zijnde verklaring omtrent goed gedrag (VOG). De vereniging draagt hier zorg voor.
 6. Je spreekt elkaar aan op het naleven van de gedragsregels

Bestuurs- en commissieleden

 1. Je zorgt ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketbalsport bestaan voor alle (potentiële) leden; hierin volgen we artikel 1 van de grondwet.
 2. Je houdt bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketbal en de beheersing van de sport voorop staat.
 3. Je handelt op financieel gebied naar eer en geweten en draagt zorg voor een kascontrole. Het vierogenprincipe wordt gehanteerd; er worden geen financiële verplichtingen aangegaan zonder medeweten/toestemming penningmeester.
 4. Je streeft ernaar dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en scheidsrechters is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. Daarbij hou je ook het pedagogisch-didactische aspect in het oog.
 5. Je biedt opleidingsmogelijkheden aan om het trainen en het coachen te verbeteren met de nadruk op sportiviteit en respect, voor, tijdens en na de wedstrijd.

Loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje aan de VSK-commissie.

Wij willen dat iedereen die bij Lokomotief komt, zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld. Het naleven van deze gedragsregels is van groot belang voor ons als vereniging, we vinden het namelijk belangrijk om inclusief te denken en te handelen. Op het moment dat leden, vrijwilligers, coaches, trainers, bezoekers en anderen zich hier niet toe weten te verhouden dan zijn daar consequenties aan verbonden. 

We bouwen aan een verenigingscultuur waarbij er een hoog vertrouwen is en waar men elkaar durft aan te spreken om de situatie aan te kaarten, te de-escaleren en in kaart te brengen. We geloven in het leren met en van elkaar en richten ons op verbetering.

Hierbij willen we ons op alle lagen committeren tot het open stellen voor dialoog. Het doel hiervan is meerledig:

 • Luisteren en begrijpen
 • Leren en verbeteren
 • Bespreken en implementeren 

Kortom, we staan open voor het bespreekbaar maken van bejegeningsvraagstukken, feedback en klachten. Hiertoe zijn verschillende routes te bewandelen die zich begeven op het terrein van het fundament van basketbal (love for the game) , de clubcultuur en de community (love for the people) en de organisatie.

De volgende routes zijn niet cumulatief, je hoeft deze dus niet in de onderstaande volgorde te doorlopen: 

Bij voorvallen of incidenten is het mogelijk om:

 • met de directe betrokken het gesprek aan te gaan;
 • met een vertrouwens(contact)persoon in gesprek te gaan;
 • met het bestuur in gesprek te gaan;
 • met de technische commissie in gesprek te gaan.

Als je het moeilijk vindt om dit zelf te doen, vraag dan gerust hulp aan derden binnen de vereniging om dit samen op te pakken. 

Het is dus altijd goed om melding te maken van onheuse bejegening. Hieronder vallen onze eigen gedragsregels die voortkomen uit de regels en normen gebaseerd op de grondwet, de NBB en NOC*NSF.  

Alleen samen kunnen we dit goed doen, we hebben hierbij dus iedereen nodig!

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van Lokomotief biedt een luisterend oor en kan met je bekijken welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden. Zo kan worden voorgesteld dat er mediation plaatsvindt. Je kunt ook zelf aangeven om gebruik te willen maken van een vertrouwenspersoon en/of mediation. We staan als vereniging voor het stimuleren van gedrag en laten onze maatregelen en consequenties hierop laten aansluiten. Hier zijn twee uitzonderingen op, te weten:

 • Wanneer er sprake is van discriminatie en/of racisme dan wordt er aangifte gedaan waarbij de wettelijke regels gelden;  
 • Wanneer er sprake is van ontucht dan wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie waarbij de wettelijke regels gelden. 

Contact met de vertrouwenscontactpersoon? Dat kan bijvoorbeeld via een mailtje.

De volgende route wordt doorgelopen wanneer er melding is van onheuse bejegening:

Onheuse bejegening vanuit: Bestuur | Technische Commissie  

 • Er volgt een gesprek met de vertrouwenspersoon
   1. Er wordt een inschatting gemaakt of dit binnen de vereniging te bespreken is
    1. Betrokken partijen worden uitgenodigd om mediation in te gaan 
    2. Er moet een wettelijk traject volgen 
 • Er volgt een officiële waarschuwing;
 • Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld; 
 • Bij herhaaldelijke overtreding kan de functie/rol/lidmaatschap worden ingetrokken, toegang tot het pand en bijwonen van wedstrijden kunnen worden ingetrokken of beperkt. 

 

Onheuse bejegening vanuit: Trainers | Coaches | Scheidsrechters

 • Er volgt een gesprek met het bestuur;
 • Er volgt een officiële waarschuwing;
 • Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld; 
 • Bij herhaaldelijke overtreding kan de functie/rol/lidmaatschap worden ingetrokken, toegang tot het pand en bijwonen van wedstrijden worden ingetrokken of beperkt. 

 

Onheuse bejegening vanuit: Spelers | Ouders | Verzorgers | Publiek en overigen 

 • Er volgt een gesprek met het bestuur;
 • Er volgt een officiële waarschuwing;
 • Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld; 
 • Bij herhaaldelijke overtreding kan het lidmaatschap worden ingetrokken of toegang tot het pand en bijwonen van wedstrijden worden ingetrokken of beperkt. 

De VSK-commissie heeft in 2021 de gedragscode bijgesteld. Bij het publiceren van de code kunnen er mogelijkerwijs nog zaken niet volledig zijn geformuleerd. Wel wordt het belangrijk gevonden iedereen in dit stadium vast kennis te laten maken met de gedragscode. De vereniging vindt het uiterst belangrijk dat de gedragscode gedragen wordt door alle leden en betrokkenen van de vereniging in elke hoedanigheid. Om die reden wordt de gedragscode niet als statisch document beschouwd. Wanneer er vragen, opmerkingen en/of aanvullingen zijn wordt een ieder van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de VSK-commissie (vsk@lokomotief-rijswijk.nl).

Laatste versie: maart 2021

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin